Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Fremtids-pensjonisten blir fattigere
Del artikkelen med venner og kolleger

Grunnet den nye pensjonsreformen vil offentlig ansattes pensjon bli lavere enn dagens pensjonisters.  

Offentlig ansattes pensjon blir gjerrigere, i og med at den fra 2011 både skal leveralderjusteres og indekseres.
 
- Tjenestepensjonen må tilpasses den nye folketrygdloven fra 2011. I hovedtrekk er det en videreføring av den samme ordningen, men samtidig må man ta hensyn til de ulike elementene som ligger i pensjonsforliket i Stortinget, sier meklingsmann Dag Nafstad til Frifagbevegelse.no.
 
Jo eldre, jo mindre
 
Levealdersjusteringen betyr at pensjonsalderen blir høyere hvis den gjennomsnittlige levealderen øker. Bruk 1943 som nullår. For hvert leveår ditt alderstrinn øker sin gjennomsnittlige levealder i forhold til 1943-generasjonen, vil pensjonsalderen øke med åtte måneder.
 
Viser det seg for eksempel at 1953-generasjonen lever ett år lenger enn 1943-generasjonen, øker pensjonsalderen deres med åtte måneder.
 
Offentlig ansatte kan fortsatt velge selv å pensjonere seg ved passerte 65 år, selv om pensjonsalderen øker. Men da faller retten på to tredjedeler av sluttlønnen bort.
 
67-åringer garantert minst to tredeler
 
Tjenestepensjonen blir som før, sett bort fra de to tilleggspunktene. Det betyr at offentlig ansatte kan gå av og få avtalefestet pensjon når de er 62.
 
Alle er garantert 2/3 av sluttlønnen som 65-åringer. Pensjonerer du deg to år senere, får du også tilleggene fra folketrygden. Det gjør at tjenestepensjonen blir i overkant av to tredeler av sluttlønnen.
 
Reguleres årlig
 
Pensjoner skal også reguleres årlig på samme måte som i folketrygden, det vil si med lønnsutviklingen fratrukket 0,75 prosent. Det er i lønnsoppgjøret ikke avtalt endringer i gjeldende særaldersgrenser.
 

Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?