Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Fakta om ferie
Del artikkelen med venner og kolleger

Hvor mye ferie kan man kreve og er reglene like for heltids- og deltidsansatte? Kan man velge når man ønsker å ta ferie eller er det bestemte perioder da ferien skal avvikles? Hva skjer hvis man er syk i ferien?
 
Sommeren nærmer og mange har planer om flere uker ferie fra arbeidet. Etter 1. januar kom det flere presiseringer i ferieloven som bl.a. har som hensikt å sikre at du tar ut ferie hvert år. Hvilke rettigheter og muligheter som finnes kan du finne her og på Arbeidstilsynets faktasider.
 
Hvor mye ferie har man krav på?
 
Etter ferieloven har alle arbeidstakere krav på 25 virkedager ferie hvert år. Ettersom lørdager er medregnet i virkedagene, er 6 virkedager det samme som en uke. Arbeidstakere har med andre ord krav på 4 uker + 1 dags ferie hvert kalenderår. Søndager og lovbestemte helge- eller høgtidsdager regnes ikke som virkedager.
 
For deltidsarbeidende gjelder samme regler slik at man ikke kan kreve ekstra lang ferie ved å kun ta fri de dagene man skal jobbe. For eksempel vil en deltidsarbeidende som har 3 arbeidsdager en uke allikevel bruke 6 av sine feriedager ved å ta fri denne uken.
 
Arbeidstakere over 60 år har krav på 6 virkedager - 1 uke - ekstra ferie.
 
Mange har også en femte ferieuke, men dette følger ikke av ferieloven men er en del av tariffavtaler.
 
Når skal ferien avvikles?
 
Arbeidstaker og arbeidsgiver skal i god tid bli enige om hvilke uker og dager arbeidstaker ønsker fri. Hvis det ikke blir enighet er det arbeidsgiver som kan bestemme når ferien skal avvikles. Arbeidstaker skal da imidlertid varsles minimum 2 måneder i forveien.
 
Overføring av ferie
 
Ferieloven ble 1. januar 2009 endret for å sørge for at arbeidstakerne sikres årlig feriefritid. Dersom hele eller deler av ferien likevel ikke har blitt avviklet, er det nå innført en bestemmelse om at denne ferien skal overføres til det påfølgende år. Dette innebærer at muligheten til å få økonomisk kompensasjon for ikke-avviklet ferie bortfaller.
 
Man kan avtale overføring av inntil to ukers ferie til påfølgende ferieår. Det kan også inngås skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie.
 
Dersom sykdom hindrer en i å avvikle ferien innen ferieårets utløp, kan arbeidstaker kreve å få overført inntil 12 virkedager ferie til neste år.
 
Sykdom i ferien
 
Retten til ny ferie forutsetter at man var 100% arbeidsufør i perioden. For eksempel 50% sykemelding gir ikke rett til nye feriedager.
 
Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i minst 6 virkedager (1 uke) i ferien, kan kreve ny ferie i like mange dager som arbeidsuførheten varte. Et slikt krav må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes så raskt som mulig (“uten ugrunnet opphold”) etter at arbeidet er gjenopptatt.
 

Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?