Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Tilretteleggingsgaranti
Del artikkelen med venner og kolleger

Stian Oen i FFO mener ordningen med garanti om tilrettelegging er en ukjent juvel i NAV. Ordningen ble i 2008 landsdekkende og for IA-bedrifter er det mulig å søke om tilretteleggingstilskudd dersom tilretteleggingen fører til merutgifter. 

- Tilretteleggingsgarantien er en av NAVs bedre skjulte ordninger, som med fordel kan tas langt mer aktivt i bruk. Ordningen ble gjort landsdekkende og varig fra 1. januar i 2008, men desverre er den fortsatt ukjent for mange av NAVs brukere, sier rådgiver Stian Oen i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Hensikten med tilretteleggingsgarantien er å øke yrkesdeltakelsen blant personer med redusert funksjonsevne. Opprinnelige var garantien reservert IA-bedrifter, men siden 2008 har den vært landsdekkende.
 
Sikrer oppfølging fra NAV

Garantien skal sikre at arbeidsgiver og arbeidstaker eller arbeidssøker får nødvendig bistand fra NAV og gi en trygghet ved at man er garantert en oppfølging på arbeidsplassen. Dermed skal personer med redusert funksjonsevne få nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging.

Ved en garanti forplikter NAV seg til å gjøre vedtak om støtte i form av tilskudd, hjelpemidler eller oppfølging innen en klar frist. En slik garanti gis skriftlig og kan for eksempel brukes i forbindelse med jobbsøking. 

Garantien inneholder flere elementer. I tillegg til bistand, utredning/kartlegging av behov for tilrettelegging av arbeidsplassen, vil den også inneholde råd om arbeidsmarkedstiltak og hjelpemidler. Det gis oppfølging over tid og det inngås oppfølgingsavtale mellom arbeidsgiver og NAV for å støtte opp om arbeidsforholdet.

IA-bedrifter: Søk om tilretteleggingstilskudd

Tilretteleggingstilskudd kan gis til arbeidsgiver i IA-virksomheter som kompensasjon for merutgifter/merinnsats i forbindelse med nødvendig tilrettelegging for en arbeidstaker. Tilskuddet kan ytes til utprøving, tilrettelegging, opplæring eller arbeidstrening. Dessuten vil spesielle utviklingstiltak i virksomheten som underbygger delmålene i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv kunne få tilskudd.
 
I tillegg kan det gis støtte til kjøp av gjenstander eller arbeidshjelpemidler som ikke dekkes etter folketrygdloven § 10-5 . Dermed har også arbeidstakere som ikke fyller vilkår om varig sykdom, skade eller lyte tilgang på hensiktsmessige arbeidshjelpemidler.

Det kan ytes tilskudd både til enkeltarbeidstakere og til grupper av arbeidstakere med samme behov for tilrettelegging.

FFO: Ordningen for lite brukt

Til tross for de gode intensjonene mener FFO at ordningen er for lite brukt. De oppfordrer flere brukere å etterspørre garantien i sitt møte med NAV.

- FFO mener at ordningen med tilretteleggingsgaranti vil kunne gi mange funksjonshemmede med utfordringer knyttet til arbeidslivet svært god hjelp. Derfor tok vi opp ordningen som sak på et møte i NAVs sentrale brukerutvalg i mai, på bakgrunn av flere tilbakemeldinger vi har fått om at ordningen er lite brukt og ukjent for mange, sier Oen.

[Les pressemelding fra FFO]
[Les om tilretteleggingsgarantien hos NAV]
[Les om tilretteleggingstilskuddet hos NAV]


Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?