Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Mer fokus på delmål 3 i IA
Del artikkelen med venner og kolleger

Senter for Seniorpolitikk (SSP) etterspør større fokus på delmål 3 om økt pensjonsalder. Selv om målet er innfridd viser evalueringen av IA at IA-bedriftene og NAV kan yte mer for å inkludere flere eldre arbeidstakere. 

Delmål 3 om økt pensjonsalder er det eneste delmålet som er innfridd så langt i arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv (IA). Siden IA-oppstarten er den forventede pensjonsalderen steget med 0,5 år, men evalueringen av IA understreker at dette kan skyldes utviklingen i arbeidsmarkedet.
 
Fornøyd med utviklingen
 
- Det er først og fremst gledelig at delmål 3 i IA-avtalen er nådd. Dette innebærer at det har skjedd endringer i folks oppfatninger og holdninger til eldre arbeidstakere og arbeid, og at det er mer positive forventninger til å fortsette lengre i arbeidslivet. Det er også gledelig at arbeidslivssentrene får så positive tilbakemeldinger, sier Roger Moen.
 
Selv om delmålet er innfridd understreker Moen at både IA-bedrifter og NAV kan yte mer for å inkludere eldre arbeidstakere:
 
- Dette gjenspeiler ikke den innsats som NAV prioriterer til delmål 3 i hverdagen. Vi vet at det er, relativt sett, få rådgivere som arbeider aktivt med delmål 3. Videre sier rapporten at det også er relativt få IA-virksomheter som har satt seg aktivitetsmål for delmål 3 og at mange opplever at det har vært manglende partssamarbeid om delmål 3 og seniorpolitikk lokalt i virksomhetene. Dette understreker at delmål 3 ikke er inkludert i det generelle IA-arbeidet i tilstrekkelig grad, og at delmålet er nedprioritert i hverdagen til NAV, konkluderer Moen.
 
Fokus blant virksomheter med seniorer
 
Evalueringsrapporten konkluderer at det er i de bedriftene som har en stor andel seniorer at arbeidet med delmål 3 er mest strukturert. Disse virksomhetene fremhever også dette delmålet som en viktig grunn for inngåelse av IA-avtalen, og de tar i større grad i bruk aktivitetsmål for sine seniorer. Virksomheter som spesielt utmerker seg i sitt seniorarbeid er kommunal og fylkeskommunal sektor.
 
Hvis IA-avtalen forlenges utover 2009 mener Moen at arbeidet med delmål 3 må få økt prioritering. Den samfunnsøkonomiske gevinsten av økt pensjonsalder er stor, og ifølge Moen vil samfunnet kunne spare 20 milliarder årlig med riktig inkludering av eldre arbeidstakere.
 

Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?