Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Fortsatt ingen likelønn
Del artikkelen med venner og kolleger

Likelønnsgapet mellom menn og kvinner er tilnærmet uforandret siden 1997. Til tross for gode intensjoner tjener kvinner 85 kroner for hver 100-lapp menn tjener.
 
Tall fra SSB viser at utviklingen i likelønn har siden 1997 stått nærmest på stedet hvil da kvinner tjente 84 kroner pr 100 kroner menn tjener. Mye av årsaken ligger i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet der menn og kvinner har forkskjellige stillingstyper og jobber i forskjellige næringer. For eksempel er 64 prosent av alle ledere i 2008 menn, mens 82 prosent av alle som jobber med helse og sosiale tjenester er kvinner. 
 
 
Størst gap i privat sektor
 
Størrelsen på lønnsgapet varierer etter sektorer, næring, yrke, utdanningsnivå og alder. Dersom man ser på offentlig og privat sektor hver for seg, finner man at lønnsgapet er størst innenfor privat sektor, og det er også her man finner de fleste arbeidstakerne. I privat sektor var kvinners andel av menns lønn på 83,5 prosent i 2008, mot 88,4 prosent i offentlig sektor
 
Det er spesielt innen finanssektoren at det er store forskjeller mellom kvinner og menns lønn. Her har kvinners lønn, som andel av menns lønn, gått ned de siste årene. I 1997 tjente kvinner 73,4 prosent av det menn tjente per måned innenfor denne næringen, mens andelen var nede i 65,3 prosent i 2008.
 
Best på likelønn er undervisningspersonalet i skolen der lønnsforskjeller er minst (93,2 i 1997 til 96 prosent i 2008). To tredjedeler av undersvisningspersonalet er kvinner.
 
Dårligere i Europa
 
Sammenlignet med resten av Europa viser tall fra 2007 at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge er noe mindre enn gjennomsnittet i EU-landene. I snitt tjente kvinner i EU 83 prosent av menn i 2007. I våre nærmeste naboland er også lønnsgapet litt større enn i Norge. I Danmark og Sverige tjente kvinner 82 prosent av menn, mens de i Finland tjente kun 80 prosent av menn i 2007
 

Legg til kommentar

21. mars, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?