Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ønsker faglig løft blant BHTene
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringen innfører en obligatorisk godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten (BHT). Målet er at dette skal gi faglig løft og økt kompetanse i BHTene.
 
- En ny godkjenningsordning vil gjøre bedriftshelsetjenesten enda bedre som virkemiddel i arbeidet for et godt og inkluderende arbeidsmiljø, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.
 
1. januar 2010
 
Forskriften om godkjenningsordningen ble vedtatt 10. september og trer i kraft fra 1. januar 2010. Arbeidstilsynet skal forvalte ordningen og et eget godkjenningskontor er under etablering i Skien.
 
Tilbydere av BHT til pliktvirksomhetene skal søke Arbeidstilsynet om godkjenning. Arbeidstilsynet arbeider med å lage et søknadsskjema som skal benyttes for å søke om godkjenning. Skjemaet ventes å være klart i løpet av høsten, og man vil her finne mer informasjon om hvilken type dokumentasjon som må sendes inn i forbindelse med søknad om godkjenning.
 
Virksomheter som plikter å ha en BHT må kontrollere at deres BHT-ordning er godkjent. Fra 1. Januar 2010 plikter de å ha en BHT som er godkjent.
 
Utvider BHT-kravene til 8 nye bransjer
 
Fra 1. januar 2010 innfører regjeringen også krav om en utvidelse av bedriftshelseordningen i åtte nye bransjer. Disse er: Helse- og sosialsektoren, undervisningsbransjen, fiskeoppdrett og klekkerier, gjenvinning, vakttjenester, frisørbransjen, kraft- og vannforsyning, samt tekoindustrien.
 
- Dette er risikoutsatte bransjer med store arbeidsmiljøutfordringer og belastninger, og som i stor grad preges av tidlig utstøting gjennom sykefravær og uførepensjonering. Derfor er det viktig å få på plass en god bedriftshelsetjenesteordning i disse bransjene, sier Dag Terje Andersen.
 

Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?