Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Selvstendige bruker ikke fedrekvoten
Del artikkelen med venner og kolleger

Fedre som er selvstendig næringsdrivende tar sjeldnere ut fedrekvoten slik andre arbeidstakere gjør det. 

De ønsker seg heller ikke mer enn de ukene som er forbeholdt far, de er med andre ord kortere tid hjemme med barnet sitt enn andre fedre ville vært.
 
Disse fedrene kan lide et større økonomisk tap enn andre fedre når de mottar foreldrepenger.
 
- Det er også grunn til å tro at kjennskap til ordningen med fleksibelt uttak er for dårlig, dette gjelder alle grupper fedre, sier Hilde Olsen, direktør i NAV på NAVs nettsider.
 
Pappa med egen virksomhet
 
Forskjellen knyttes blant annet til det faktum at far faktisk driver egen virksomhet. Hvis fars innsats og tilstedeværelse er avgjørende for bedriften, kan det være vanskelig for far å ta ut permisjon.
 
I NAV-rapporten ”Arbeid og velferd nr. 3/2009” går det fram at totalt fire av fem fedre tar ut foreldrepenger. 76,5 % av selvstendig næringsdrivende tar ut foreldrepenger, mens 84,5 % av arbeidstakere med inntekt på over 4G gjør det samme.
 
- 85 prosent av de selvstendig næringsdrivende har ikke ansatte. Det vil si at de må stenge døren for å ta ut fedrekvoten, noe som i praksis kan bety at de må legge ned, sier leder for næringspolitikk og informasjon i Bedriftsforbundet, Marit Graff Hagen, på VGNetts sider.
 
Graff Hagen illustrerer problemet ved å bruke en kioskeier. Dersom én som driver en kiosk stenger døren i flere uker, vil kundene finne seg en ny kiosk. På den måten må kioskeieren begynne helt på nytt når han starter opp igjen, fordi han har mistet markedet til en annen kiosk.
 
- Det å drive bedrift i liten skala krever mye. Mange har nesten ikke mulighet til å ta ut ferie en gang, og da blir det naturligvis ikke så lett å ta pappapermisjon i flere uker heller, sier Hagen.
 
Selvstendige er gjerne eldre fedre
 
Det er flere grunner til at selvstendig næringsdrivende fedre har et lavt uttak av foreldrepenger.
 
Det skyldes også at fedre som er selvstendig næringsdrivende er eldre enn fedre med arbeidsinntekt, og at aldersforskjellen mellom mor og far er større. Dette er forhold som har betydning for om far vil ta ut foreldrepenger, og om han vil ta ut mer enn fedrekvoten.
 
Andre varianter som spiller inn på hvorvidt far tar ut foreldrepenger, er hvor i landet familien er bosatt, og om virksomheten er innenfor primærnæringen eller en annen næring.
 

Legg til kommentar

28. mai, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?