Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Verdens helsedag
Del artikkelen med venner og kolleger

Hvert år siden 1950 har 7. april vært verdens helsedag.  I år er temaet ”Sunne miljøer for barn”, og man ønsker å fokusere på tiltak som kan iverksettes for at barn skal kunne vokse opp i trygge rammer.  Bakgrunnen for årets tema er de millionene av barn som hvert år dør av miljørelaterte sykdommer.

-           Friske barn er nødvendig for en stabil utvikling.  Det er årsaken til at verdens helsedag i år bærer temaet ”Form fremtidens liv: Sunne miljøer for barn”, sier Kofi Annan i sin tale for Verdens helsedag.

Både Kofi Annan og Gro Harlem Brundtland, generaldirektør i WHO, peker på nærmiljøet som den viktigste faktoren i et barns oppvekst:
-           De største truslene mot barns helse finner du der barna burde ha vært tryggest: Hjemme, på skolen og i nærmiljøet. Diare, malaria, akutte infeksjoner og ulykker er blant truslene som tar liv. Vi vet hvordan vi kan forebygge dette, strategiene er utviklet. Nå gjelder det å få satt dem i verk, både globalt og nasjonalt, sier Gro Harlem Brundtland om bakgrunnen for valget av årets tema.

Selv åpnet Brundtland Verdens helsedag på et arrangement i Delhi, India.  Også i Norge ble dagen markert ved at helseminister Dagfinn Høybråten og miljøvernminister Børge Brende tok i mot Eus miljøkommisær Margot Wallstrøm og representanter fra Verdens Helseorganisasjon og European Public Health Alliance.

Helsesituasjonen i Europa

Vi må aldri glemme at et sunt miljø ikke skal være et privilegium, men en grunnleggende menneskelig rettighet – ikke minst for våre barn.

Miljøkommisær Margot Wallstrøm

Barn og unge i Europa har det bedre enn barn i andre deler av verden.  Dette slås fast i en rapport laget i forkant av Verdens helsedag.  Allikevel er det flere punkter i rapporten som viser til en bekymrende utvikling på flere områder.  Sykdommer man tidligere hadde kontroll på, som tuberkulose, har brutt ut igjen.  I tillegg har man fått en sterk økning i kroniske lidelser som astma og allergi.  Ved siden av dette opplever man en økning i antall døde som følge av rusmisbruk, ulykker og psykiske lidelser.

Et av de vanskeligste problemene man står overfor i Europa så vel som i verden er forskjellen på rik og fattig, som blir stadig blir større.  En rekke sykdommer kommer som følge av fattigdom, og av at man ikke har råd til behandling eller medisin. 

Forebyggende helsetilbud
-            Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal fremstå som et helhetlig tilbud til barn og ungdom fra 0-20 år.  Forebyggende psykososialt arbeid vil få et betydelig løft ved at disse tjenestene integreres. Dette er i tråd med opptrappingsplanen for psykisk helse, sier helseminister Dagfinn Høybråten.


Legg til kommentar

27. november, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?