Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Feil om kvinners fravær
Del artikkelen med venner og kolleger

NAV sine vurderinger om kvinners sykefraværsutvikling er feil mener seniorforsker Solveig Osborg Ose ved SINTEF. Ifølge Osborg Ose har kvinners fravær vært stabilt de siste 20 årene, mens menns fravær er utsatt for konjunkturer.
 
I følge NAV har sykefraværet blant kvinner steget med hele 36 prosent siden 1989, mens fraværet for menn i samme periode kun er økt med 4 prosent. I følge NAV-direktør Erik Oftedal kunne noe av årsaken være dobbeltarbeidet mange kvinner opplever med stort press både på jobb og i hjemmet.
 
– En mulig forklaring kan være hypotesen om at kvinner i større grad enn menn bærer byrdene ved dobbeltarbeid. Det finnes imidlertid ingen enkeltstående forklaringer på forskjellen i sykefraværet mellom menn og kvinner, sier Oftedal.
 
Feil virkelighetsbeskrivelse
 
Osborg Ose skriver i sin kommentar i Dagens Næringsliv at NAV sin virkelighetsbeskrivelse er feil. Siden NAV ser på antall sykefraværsdager pr lønnstager vil kvinners fravær bli overestimert ettersom flere kvinner enn menn arbeider deltid. Mens 90 prosent av alle sysselsatte menn jobber heltid, er tilsvarende tall for kvinner kun 60 prosent.
 
For å få et mer riktig bilde bør man se på antall sykefraværsdager pr antall avtalte dagsverk. Da vil forskjellene som følge av heltid og deltid forsvinne.
 
Konjunkturutsatt
 
Videre kritiserer Osborg Ose NAV for å kun å se på det legemeldte fraværet. I følge hennes beregninger var menns legemeldte fravær som andel av kvinnens legemeldte fravær rundt 60 prosent i 1989. I dag er andelen så vidt høyere, rundt 64 prosent.
 
Også andelen egenmeldt fravær er tilnærmet uforandret siden 1989. For 20 år siden var menns andel av kvinners egenmeldte fravær på 72 prosent, mens det i 2009 er ca. 78 prosent. Utviklingen har vært preget av to topper rundt konjunkturnedgangene i 1991-1992, samt ved årtusenskiftet.
 
Det ser derfor ut til at den viktigste årsaksfaktoren man ser med tanke på utvikling i fraværet er konjunkturene. Mens kvinners arbeidsplasser i det offentlige i stor grad er uavhengig av konjunkturer, er menns arbeidsplasser i det private sterkt preget av konjunkturer. I nedgangstider stiger derfor menns fravær.
 
Etterlyser kjønnsdelte tiltak i IA
 
I evalueringen av IA konkluderte man med at det vil være nødvendige med et sterkere kjønnsperspektiv i IA-avtalen. Dette fordi det kreves andre virkemidler i de kvinnedominerte yrker sammenlignet med i privat sektor. Så langt er det i privat sektor IA har hatt sterkest effekt.
 

Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?