Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Stabil ledighet
Del artikkelen med venner og kolleger

NAV melder om en stabil ledighet men flere er ledige lengre. Årsaken til nedgangen er en økning i antallet som har begynt på arbeidsmarkedstiltak. Samtidig går antallet ledige stillinger ned.
 
Totalt var 69 600 registrert helt arbeidsledige hos NAV ved utgangen av september. Det tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken.
 
- Fra august til september er det blitt 7 500 færre arbeidsledige. Justert for normal nedgang i arbeidsledigheten om høsten er nivået på ledigheten i september om lag som i august, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen i en kommentar til Navs hovedtall om arbeidsmarkedet i september.
 
Han understreker at regjeringens motkonjunkturpolitikk har bidratt i å redusere ledigheten. Samtidig uttrykker Andersen bekymring for økningen i personer med nedsatt arbeidsevne.
 
Mange på arbeidsmarkedstiltak
 
Ved utgangen av september deltok 16 900 personer på ordinære arbeidsmarkedstiltak, en økning på 6 500 personer (62 %) siden september i fjor. Summen av helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere har økt med 1 500 personer den siste måneden, justert for vanlige sesongsvingninger.
 
– Nedgangen i antallet helt ledige skyldes i hovedsak at flere har begynt på arbeidsmarkedstiltak, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.
 
Tiltaksdeltakere regnes ikke som helt arbeidsledige, men inngår i likhet med delvis ledige, i den samlede arbeidssøkerstatistikken. Selv om ledigheten nå stiger saktere enn den gjorde tidligere i år er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til utviklingen videre framover.
 
– Særlig gjelder dette for deler av industrien, sier Saglie.
 
Færre ledige stillinger
 
I løpet av september i år ble det utlyst 27 prosent færre ledige stillinger per virkedag enn i september i fjor. Det er særlig innen ingeniør- og IKT-fag, kontorarbeid og for meglere og konsulenter at det nå utlyses færre ledige stillinger. Nedgangen har vært minst for undervisningsyrker, helse-, pleie- og omsorgsyrker og bygge- og anleggsyrker.
 
Flere er ledige lenge
 
I september var det 24 prosent flere ledige med en arbeidssøkervarighet på under 4 uker sammenlignet med september i fjor. I samme periode har antallet ledige med en arbeidssøkerperiode på mellom et halvt og ett år økt med 173 prosent. Det er særlig blant menn at arbeidssøkervarigheten har økt. Det er nå mer enn tre ganger så mange menn som har vært ledige mellom ett halvt og ett år enn det var i september i fjor.
 

Legg til kommentar

28. mai, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?