Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Kvinner fornøyd med arbeidstiden sin
Del artikkelen med venner og kolleger

Flertallet av kvinner er fornøyd med sin arbeidstid viser en undersøkelse gjort av SSB. Blant de som ønsker en annen arbeidstid er det flere som ønsker mer arbeidstid.
 
I Statistisk Sentralbyrå (SSB) sitt magasin Samfunnsspeilet presenteres analysen ”Er kvinner fornøyd med arbeidstiden sin?” utført av Marit Rønsen og Ragni Hege Kitterød. Deres konklusjoner er basert på data fra arbeidskraftundersøkelsen i perioden 1. kvartal 2006 - 4. kvartal 2007.
 
Undersøkelsen viser at andelen som var fornøyd med arbeidstiden sin, lå over 80 prosent i hele undersøkelsesperioden og var på hele 88 prosent i 4. kvartal 2007. Tidligere undersøkelser har vist at blant dem som er misfornøyd med arbeidstiden sin, ønsker flertallet å jobbe mindre, men denne konklusjonen støttes ikke av funnene fra arbeidskraftundersøkelsen. I gjennomsnitt for perioden ønsket 9 prosent av kvinnene å jobbe mer, mens 6 prosent ønsket å jobbe mindre.
 
Heltidsansatte mer fornøyd enn deltidsansatte
 
Rønsen og Kitterøds analyse viser at tilfredsheten øker med avtalt arbeidstid. Blant heltidsansatte var 90 prosent av kvinnene fornøyd med sin avtalte arbeidstid, mens tilsvarende andel var litt under 80 prosent blant dem som jobbet lang deltid (20-36 timer per uke), og rundt 70 prosent blant dem som jobbet kort deltid (1-19 timer per uke).
 
Flerbarnsmødre mer fornøyd med deltid
 
Omsorgsansvar har en viss betydning for kvinners ønskede arbeidstid. Kvinner med barn under 16 år er noe sjeldnere fornøyd med å jobbe heltid enn kvinner som ikke har barn, men forskjellene er relativt små, bare 2-3 prosentpoeng. Nesten 90 prosent av heltidsarbeidende kvinner med to eller flere barn er fornøyd med å jobbe heltid, og kun 10 prosent uttrykker ønske om kortere arbeidstid. Blant deltidsansatte er det i første rekke sysselsatte med tre eller flere barn som oftere enn andre er fornøyd med redusert arbeidstid.
 
Høyt utdannede mest fornøyd
 
Undersøkelsen viser også at høyt utdannede kvinner oftere er tilfreds med sin avtalte arbeidstid enn kvinner med lavere utdanning. Forskjellen er størst blant deltidsarbeidende, der 79 prosent av dem med høyere utdanning og 74 prosent av dem med grunnskole og videregående skole rapporterer at de er tilfreds med arbeidstiden. Muligheten til å få akkurat den arbeidstiden man ønsker seg ser altså ut til å øke med høyere utdanningsnivå.
 
Det er også noen forskjeller mellom ulike yrkesgrupper. Ledere og akademikere er mest fornøyd og sykepleiere minst fornøyd med den timeavtalen de har, men det er relativt små forskjeller mellom heltidsansatte i ulike yrkesgrupper. Rundt 90 prosent i alle yrkesgrupper er fornøyd med å jobbe heltid, mens andelen som ønsker å jobbe mindre, ligger mellom 7 og 9 prosent. Blant deltidsansatte er kontrastene større. 87 prosent av ledere og akademikere, og 71 prosent av sykepleiere, er tilfreds med å jobbe deltid. Over en firedel av sykepleiere som jobber deltid, kunne tenke seg lengre ukentlig arbeidstid, mens bare 2 prosent ønsker å jobbe mindre.
 

Legg til kommentar

28. mai, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?