Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Sysselsetting blant innvandrere
Del artikkelen med venner og kolleger

Det er store forskjeller i sysselsettingen blant innvandrere i norske kommuner, men allikevel er det vanskelig å konkludere om dette skyldes integreringsarbeidet i den enkelte kommune. LO inviterer nå til Innvandrerkonferansen/09 der alle som jobber med rekruttering av innvandrere er velkomne.
 
Rapporten fra SSB baserer seg på innvandrere fra 17 utvalgte land (se faktaboks) bosatt i 61 kommuner. Mens Oslo inkluderer innvandrere fra alle land, har noen kommuner et mindre mangfold. I Alta er det kun innvandrere fra Russland.
 
Formålet med rapporten er å kartlegge de utvalgte innvandrergruppenes demografi og levekår i ulike kommuner i Norge. På denne ønsker man å se hvordan for eksempel irakere i Oslo skiller seg fra irakere i Drammen eller i Bergen. Rapporten gir kommuner og statlige myndigheter et bedre empirisk grunnlag for sin integreringspolitikk.
 
I Sandnes, Stavanger og i Akershus-kommuner nord og vest for Oslo er sysselsettingen i de 17 utvalgte gruppene gjennomgående høyere enn landsgjennomsnittet, mens Østfold-kommunene og nedre Grenland kommer relativt dårlig ut. I Oslo ligger gruppenes sysselsetting av naturlige grunner på nivå med gruppenes landsgjennomsnitt ettersom så mange innvandrere bor i hovedstaden.

Rapportens 17 utvalgte land
Afghanistan, Bosnia-Hercegovina, Chile, Filippinene, India, Irak, Iran, Kosovo, Marokko, Pakistan, Polen, Russland, Somalia, Sri Lanka, Thailand, Tyrkia og Vietnam

Vanskelig å konkludere
 
På grunn av forhold som forskjellig innvandringsbakgrunn, oppholdslengde i Norge og lokale sysselsettingsforskjeller er det imidlertid vanskelig å konkludere at forskjellene skyldes trekk ved kommunene eller deres integreringsarbeid.
 
- Til sist skal vi ikke se bort fra at integreringsarbeidet som gjøres i kommunene har en innvirkning på innvandrernes, og særlig flyktningenes, integrering i arbeidsmarkedet. Dette er kanskje integreringsmyndighetene og kommunene selv de beste til å vurdere, konkluderer rådgiver ved SSB og forfatter av rapporten Silje Vatne Pettersen.
 
Innvandrerkonferansen/09
 
Den 28. oktober arrangeres Innvandrerkonferansen/09 av LO, LO Stat, Trondheim Kommune og Mangfoldsdirektoratet. Konferansen er gratis og finner sted på NOVA Kurs og Konferanse (Ullmann-salen). Målgruppen er ledere, tillitsvalgte, rekrutteringsansvarlige, politikere, representanter for innvandrerorganisasjoner og andre som jobber med rekruttering og kvalifisering av innvandrere.
 

Legg til kommentar

16. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?