Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


8 egenmeldingsdager
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringen oppfordrer alle virksomheter å utvide antallet egenmeldingsdager fra 3 til 8 dager som følge av økningen i risikoen for svineinfluensa. Samtidig vil behandlingskapasiteten for influensasyke økes.
 
Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om at utvidet bruk av egenmelding ved sykdom som følge av Influensa A kan være et hensiktmessig tiltak for å begrense primærhelsetjenestens ressursbruk forbundet med å utstede sykmeldinger som følge av Influensa A. Tiltaket er et ekstraordinært, midlertidig tiltak som vil opphøre når helsemyndighetene konstaterer at det ikke lenger er behov for det.
 
IA-bedrifter har allerede mulighet for 8 dagers egenmelding og ved disse virksomhetene vil det derfor ikke være behov for endring.
 
Egen sykdom
 
Arbeidstakere vil fortsatt ha rett til å benytte egenmelding fire ganger pr år. Endringen medfører at en av egenmeldingsperiodene utvides fra tre til åtte kalenderdager (til sammen maksimalt 17 dager) ved sykdomsfravær som følge av Influensa A.
 
For ansatte i IA-virksomheter innebærer utvidelsen ingen utvidede rettigheter, da IA-avtalen gir rett til å benytte egenmelding i inntil åtte kalenderdager per sykdomstilfelle, maksimalt 24 kalenderdager per år.
 
Barns sykdom
 
Etter gjeldende regler har arbeidstakere rett til å benytte egenmelding i inntil tre dager ved barns sykdom.
 
Alle virksomheter oppfordres til å akseptere bruk av egenmelding i inntil åtte kalenderdager ved barns sykdom som skyldes Influensa A. Den utvidede egenmeldingsretten vil ikke medføre utvidet rett til permisjon og/eller lønnskompensasjon.
 
Øker behandlingskapasiteten
 
Det er allerede kommet over 400 000 doser til Norge med vaksine for svineinfluensa. Og, i løpet av de neste tre ukene vil 700 000 nye doser ankomme slik at alle personer i risikogruppen som ønsker vaksinering vil få mulighet til å bli vaksinert innen kort tid.
 
Regjeringen vil legge til rette for at fastlegene får øke bemanningen for å håndtere pasienter som trenger behandling etter å ha blitt syke av influensapandemien. Helse- og omsorgsdepartementet vil derfor gå i dialog med Legeforeningen, KS og Oslo kommune for å få til en mest mulig smidig prosess.
 
- Jeg har derfor besluttet at vi umiddelbart setter i gang arbeidet for å få på plass de nødvendige formalitetene, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
 
Hun understreker at vi alle må bidra til å redusere risikoen for at smitten skal spres.
- Vi kan alle ta ansvar. De viktigste forhåndsreglene vil være enkle ting som det å vaske hendene og unngå å nyse på andre. I tillegg vil det å vaksinere seg være et viktig tiltak for å hindre spredning av pandemien, sier Strøm-Erichsen.
 

Legg til kommentar

17. august, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?