Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ny AFP-ordning
Del artikkelen med venner og kolleger

Mens AFP-ordningen for ansatte i offentlig sektor videreføres, vil ansatte i privat sektor få en ny ordning fra 2011. Denne gir blant annet muligheten til å kombinere arbeid og pensjon fritt.
 
Avtalefestet pensjon (AFP) er i dag en tidlig pensjonsordning som kan gi pensjon i alderen 62 til 67 år. Folketrygden gir alderspensjon fra fylte 67 år. Som et ledd i pensjonsreformen kan man fra 2011 ta ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden fra fylte 62 år.
 
I lønnsoppgjøret for privat sektor i 2008 ble det avtalt at AFP-ordningen i privat sektor (LO/NHO-ordningen, Finansnæringen og Spekter) skulle endres fra en tidsbegrenset pensjonsordning mellom 62 og 67 år, til et livsvarig påslag (tillegg) til fleksibel alderspensjon. Regjeringen la frem lovforslag om dette 4. September, men det er ennå ikke vedtatt i Stortinget.
 
Som tidligere for offentlig sektor
 
I lønnsoppgjøret for offentlig sektor i 2009 ble det avtalt at AFP i offentlig sektor (AFP-ordningene i staten og kommunene) videreføres som i dag. AFP blir altså her fortsatt en tidlig pensjonsordning for aldersgruppen 62 til 67 år. Du som tar ut AFP i offentlig sektor, vil få overgang til folketrygdens alderspensjon ved fylte 67 år. I perioden med AFP vil pensjonen avkortes forholdsmessig på samme måte som i dag, dvs dersom du har arbeidsinntekt utover 15 000 per år.
 
Beregn din pensjon
 
NAV har opprettet en egen tjeneste som gir deg mulighet til å beregne din pensjon. Her kan du se forskjell i utbetalinger som følge av ny AFP-ordning, og du kan få en oversikt over hvilken effekt det vil ha for din pensjon å stå lengre i arbeid.
 

Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?