Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ingen likestilling i forskningen
Del artikkelen med venner og kolleger

En ny rapport viser at lederstillingene ved forskningsinstituttene i Norge i stor grad går til menn. Dette til tross for at instituttene, enten de er privat eller offentlig eid, er forpliktet til å jobbe for likestilling.
 
Institutt for samfunnsforskning har utarbeidet en rapport om likestillingssituasjonen ved norske forskningsinstitutter. De slår blant annet fast at:
  • Kvinner utgjør 37 prosent av forskerne i instituttsektoren, men bare 16 prosent av instituttlederne er kvinner.
  • Andelen kvinner i de øverste forskerstillingene er svært lav. Hvert fjerde samfunnsvitenskapelige institutt har under ti prosent kvinner på dette nivået.
  • Kvinner er underrepresentert på de høyeste nivåene i instituttene, til tross for at instituttledere mener en god kjønnsbalanse blant forskerne er viktig for å kunne ansette de beste talentene.
  • En stor del av instituttene følger ikke likestillingsloven.
Dagskonferanse i Oslo
 
Torsdag 29. oktober arrangeres for første gang en nasjonal konferanse som fokuserer på likestilling i instituttsektoren.
 
– Dette er en sektor som åpenbart trenger mer oppmerksomhet når det gjelder likestilling og kjønnsbalanse. Det er slående at så mange institutter ikke følger likestillingsloven med hensyn til aktivitets- og redegjørelsesplikten, og at andelen kvinner blant instituttlederne er så lav, sier Gerd Bjørhovde, leder i Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning (Kif-komiteen).
 
Sammen med Norges forskningsråd og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) inviterer de til konferansen torsdag.
 
– Jeg mener vi nå har et godt utgangspunkt for å sette likestilling på dagsorden i sektoren slik vi ønsker både med rapporten og seminaret denne uka. Så er det opp til instituttene å ta ballen videre og vise at de er seriøse når de vektlegger at kjønnsbalanse er viktig. Dette handler om å nå ut til forskertalentene og jobbe for høy kvalitet i forskningen, understreker Bjørhovde.
 

Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?