Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


IA-plasser
Del artikkelen med venner og kolleger

Det finnes flere gode tiltak som gjør det enklere for en IA-bedrift å være inkluderende. Et av disse er IA-plasser der en person kan få tilbud om arbeidsutprøving i ordinært arbeid.
 
Tilbudet gjelder når NAV har avklart et behov for arbeidsutprøving i ordinært arbeid for den aktuelle personen. Arbeidsgiveren får en økonomisk kompensasjon for å stille arbeidsplassen til rådighet. Arbeidstakeren får mulighet til å prøve ut arbeidsevnen sin.
 
Hensikten med tilbudet er å gi personer med nedsatt funksjonsevne og andre utsatte grupper muligheten i arbeidslivet. IA-plassen vil være en del av oppfølgingsplan som lages i samarbeid med NAV lokalt.
 
IA-plasser er et tilbud til
  • personer som har et arbeidsforhold, men trenger utprøving hos en annen arbeidsgiver
  • personer uten arbeidsforhold som har behov for å prøve ut arbeidsevnen i ordinært arbeid
Deltakere på IA-plass skal få eller beholde de ytelser de har krav på eller allerede har fått innvilget.
 
Erfaringene fra IA-plassen skal kunne bygges videre på når deltakeren går tilbake til egen arbeidsplass, starter i andre tiltak i NAVs regi, eller søker arbeid.
 
Økonomisk kompensasjon
 
IA-virksomheter som stiller IA-plasser til disposisjon for NAVs brukere, kan få tilretteleggingstilskudd for ansatte fra andre IA-virksomheter etter gjeldende regelverk.
 
Personer som fyller vilkårene for yrkesrettet attføring kan utløse stønad til dekning av arbeidsgivers utgifter etter reglene om kompensasjon til arbeidstreningsplass.
 
Personer som ikke er ansatt i en IA-virksomhet og ikke fyller vilkårene for yrkesrettet attføring, kan likevel ha mulighet til å prøve seg i en IA-plass. I så fall må det søkes om å økonomisk støtte til arbeidsgiver etter reglene for arbeidsmarkedstiltaket ”Arbeidspraksis i ordinær virksomhet”.
 

Legg til kommentar

16. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?