Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Vanskelig på jobb for innvandrere
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidslivet byr på større utfordringer for innvandrere enn for befolkningen generelt. Det kommer frem i en rapport fra STAMI som viser at innvandrere er mer utsatt for ulykker og er oftere utsatt for mobbing og erting på jobb.
 
NOA (Nasjonal overvåking av helse og arbeidsmiljø) ved STAMI har undersøkt tall fra Statistisk Sentralbyrås levekårsundersøkelse blant innvandrere i 2005/2006. I rapporten sammenlignes yrkesbefolkningen generelt med svar fra et utvalg innvandrere fra Asia, Afrika, Sør-Amerika og Sørøst-Europa og deres opplevelse av arbeidsmiljøet.
 
Funnene deres viser at for mange av innvandrerne som kommer inn i det norske arbeidslivet byr arbeidsdagen på flere utfordringer enn for yrkesbefolkningen generelt.
 
Flere ulykker blant innvandrere
 
3 ganger så mange innvandrere har vært utsatt for en eller flere ulykker i arbeidstiden det siste året sammenligne med andre yrkesaktive (10 prosent mot 4 prosent). Rapporten fra NOA slår fast at forskjellene i ulykkesforekomst ikke kan forklares av at innvandrere tar andre yrker.
 
Gjentatte og ensidige arbeidsoppgaver rapporteres av flere innvandrere enn blant yrkesbefolkningen generelt. Allikevel er andelen som får belastningsskader ikke større blant innvandrere.
 
Innvandrere opplever oftere at de ikke har mulighet til å påvirke sin egen arbeidshverdag. For eksempel er det få som opplever at de selv kan bestemme når de skal ta pause. Mange deltidsstillinger og midlertidige ansettelse kan forklare noe av grunnen til at så få erfarer at de kan påvirke sin egen situasjon.
 
Innvandrere oftere ertet og mobbet
 
En av ti innvandrere føler at arbeidet er en psykisk påkjenning, og mange opplever erting og mobbing på arbeidsplassen. For yrkesbefolkningen generelt er tilsvarende tall på kun 2 prosent. Sammenlignet med en studie gjort i 1996 har andelene innvandrere som sliter psykisk økt betraktelig.
 
Samtidig viser NOA sin undersøkelse at yrkesfordelingen blant innvandrere er annerledes. Hver fjerde innvandrer med høyere utdannelse arbeider i yrker som ikke krever utdanning. I befolkningen generelt er dette sjeldent.
 

Legg til kommentar

16. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?