Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Vil ha flere i arbeid
Del artikkelen med venner og kolleger

Høyre ønsker et samarbeid med Arbeiderpartiet for å få til en helhetlig plan for å få flere tilbake i arbeidslivet. Rundt 800 000 er hver dag borte fra arbeidslivet, enten som sykemeldt eller på trygd. Dette truer velferdssamfunnet advarer Høyres leder Erna Solberg.
 
Av de 800 000 som står utenfor arbeidslivet er det 125 000 som er sykemeldte. Under Høyres sentralstyremøte inviterte derfor Erna Solberg Arbeiderpartiet til et samarbeid for å finne løsninger for å få flere mennesker inn i arbeidslivet.
 
– Vi hører positive signaler fra statsministerens side og synes det er bra at han får inspirasjon fra den borgerlige regjeringen i Sverige for å finne løsninger. Men han behøver ikke gå lenger enn til Høyres Hus. Han er velkommen når som helst, sier Solberg.
 
Positive til Stoltenbergs forslag
 
Solberg viser til flere av forslagene som statsministeren la frem under LO Stats kartellkonferanse på Gol. Hun er positiv til å stille strengere krav til melderutiner og ha en tettere oppfølging av den sykemeldte. I tillegg vil mindre makt til fastlegene og innføring av standardlengde på sykefravær for kjente sykdommer være gode tiltak.
 
– Stoltenberg tar opp gamle borgerlige forslag som Ap tidligere har nedstemt. Vi tar Stoltenberg på alvor, og tror at han og finansminister Sigbjørn Johnsen er på jakt etter løsninger. Høyre er glad for at Ap tenker nytt og håper Stoltenberg kan trekke med seg sine regjeringspartnere på et samarbeid med oss, sier Solberg.
 
Planen Høyre legger frem går igjennom fire felt:
 
Kompetansesvikten: Hvordan få de som står utenfor arbeidslivet grunnet manglende kompetanse, til å komme inn i arbeidslivet?
Sykdomssvikt: Hvordan sørge for at færre blir langtidssykmeldt?
Trygdesvikt: Hvordan få folk som kan arbeide fra trygd til arbeid?
Svikten i samspillet: Hvordan sørge for et bedre samspill mellom arbeidsgiver, den syke, legen og NAV?(Det trenerende triangel)
 
Stiller krav til samarbeid
 
For at samarbeidet skal bli en realitet stiller Høyre 6 krav til Regjeringen. De ønsker at private rehabiliteringsinstitusjoner skal ha muligheten til å hjelpe flere med å komme seg raskere tilbake i arbeidslivet. Dessuten må private institusjoner må muligheten til å hjelpe flere med å komme seg ut av helsekøen.
 
Videre ønsker Høyre at NAV må få avlasting av private selskaper som kan hjelpe med arbeidsformidling og arbeidsevnevurdering. Og det skal gjennomføres et krafttak for å øke voksnes basiskunnskaper innenfor lesing, skriving og matematikk.
 
Til slutt må det også være krav om aktivitet til de som mottar trygdeytelser, og skattesystemet må sørge for at det alltid skal lønne seg å jobbe.
 

Legg til kommentar

16. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?