Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Stabil ledighet
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidsledigheten har den siste måneden vært stabil viser tall fra NAV. Samtidig rapporterer SSB om redusert sysselsetting og arbeidsminister Rigmor Aasrud advarer mot å friskmelde arbeidsmarkedet.
 
- Tallene fra NAV viser at arbeidsledigheten er uendret fra oktober, når en tar hensyn til normale sesongvariasjoner. Det er videre positivt at det nå er færre som melder seg arbeidsledige, men arbeidsmarkedet kan ennå ikke friskmeldest. Reduksjonen i tallet på sysselsatte som Statistisk sentralbyrå melder om er et tydelig signal på det, sier arbeidsminister Rigmor Aasrud.
 
NAV: 2,6 prosent arbeidsledighet
 
67 400 personer er registrert som helt ledige hos NAV. Dette er 22 200 flere enn i november i fjor. Justert for normale sesongvariasjoner har ledigheten økt med 100 personer siste måned, og er nå på 2,6 prosent av arbeidsstyrken.
 
- Tilgangen på nye arbeidssøkere er redusert de siste månedene. Imidlertid ser vi at mange arbeidsledige nå bruker lengre tid på å komme tilbake i arbeid, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.
 
21 700 arbeidssøkere deltar på tiltak, det er 65 prosent flere enn på samme tid i fjor. Justert for vanlige sesongvariasjoner økte summen av ordinære tiltaksdeltakere og registrerte helt ledige med 200 personer i november.
 
Færre nye ledige
 
Det er nå én prosent færre som har vært ledige i mindre enn fire uker, mens antall personer som har vært ledige i mellom et halvt år til ett år har tredoblet seg i løpet av det siste året. Det er særlig menn som nå opplever å gå lenge ledig. I november var det fire ganger flere ledige menn med arbeidssøkervarighet mellom et halvt år til ett år enn i fjor.
 
SSB: Fremdeles synkende sysselsetting
 
Fra juni til september var det en nedgang i sysselsetting på 23 000 personer. Arbeidsledigheten var stabil, slik at de arbeidsledige i september utgjorde 3,1 prosent av arbeidsstyrken.
 
I følge Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) økte den sesongjusterte arbeidsledigheten med 3 000 personer fra juni til september. Oppgangen på 0,1 prosentpoeng er innenfor feilmarginen i AKU.
 
Arbeidstyrken er summen av arbeidsledige og sysselsatte mellom 16 og 74 år, og endringene i sysselsetting og arbeidsledige gir en netto nedgang i arbeidstyrken på 20 000. Tall fra AKU viser at veksten i personer utenfor arbeidstyrken har kommet blant de som studerer og de som er førtidspensjonerte eller uføre.
 

Legg til kommentar

30. november, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?