Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Evne betyr mer enn alder
Del artikkelen med venner og kolleger

Alder er ikke det avgjørende argumentet for når en arbeidstaker ønsker å gå av med pensjon. Arbeidsevne er mye viktigere og forskere anbefaler at seniorene i arbeidslivet får muligheten til etterutdannelse og fysisk trening.
 
Konklusjonen ble trukket blant forskere som deltok på et seminar om alder og arbeidsevne, arrangert av Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA). Seminaret ble holdt i Danmark på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).
 
Tilrettelegging viktig
 
En dansk studie viser at ansatte med lav arbeidsevne har økt risiko for å bli langtidssykemeldt eller gå ut i førtidspensjon. For å unngå denne negative avslutningen på arbeidskarrieren, anbefaler forskerne at man legger til rette, for eksempel ved å redusere kravene i arbeidet gjennom redusert arbeidstid eller mindre fysisk arbeid. I tillegg bør det gis mulighet for etterutdanning og fysisk trenging.
 
I Sverige er firmaet Vattenfall et foregangsfirma der man har gir de eldre ansatte muligheten til redusert arbeidstid gjennom ordningen 80-90-100. Ordningen som har ført til at flere velger å stå lengre i arbeid og redusert fraværet, gir den ansatte 80% arbeidstid, 90% lønn og 100% pensjon.
 
Etterlyser mer samarbeid i Norden
 
Spesielt i Norge vil man kunne tjene mye på en utsettelse av pensjonstidspunktet. En norsk studie viser at hvis alle som pensjonerer seg ved 62 år velger å stå 2 ekstra år i arbeid der man jobber 50%, vil gi 48 000 ekstra arbeidsår til det norske arbeidslivet.
 
Forskerne ønsket at de nordiske landene skal lære av hverandre og samarbeidet om aldring og arbeidsevne. Et samarbeid vil gi forskerne mer data slik at deres arbeid vil kunne gi flere svar.
 

Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?