Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Unge funksjonshemmede i arbeidslivet
Del artikkelen med venner og kolleger

En rapport utarbeidet av AFI viser hvilke utfordringer unge funksjonshemmede møter, spesielt i overgangen fra utdanning til arbeid. Samtidig lanserer Unge Funksjonshemmede sammen med FFO nye informasjonssider om unge funksjonshemmedes rettigheter.
 
Rapporten er utarbeidet av AFI er en del av et internasjonalt forskningsprosjekt i regi av OECD, og er skrevet av forsker ved AFI Sveinung Legard. AFI sin rapport er en bakgrunnsrapport om situasjonen for unge funksjonshemmede i Norge, og viser hvilke utfordringer unge med funksjonsnedsettelser og lærevansker møter i skolen, høyere utdanning og arbeidslivet, og mer spesifikt hvilke utfordringer de møter i overgangen mellom utdanning og arbeid.
 
Lavere sysselsetting blant unge
 
I følge rapporten fra AFI er sysselsettingen blant unge funksjonshemmede ca. 65 prosent i Norge. Blant de som har høyere utdannelse er den 82 prosent, mens blant dem som kun har grunnskolen er den 53 prosent. 4 av 10 av de sysselsatte arbeider deltid, og blant disse kombinerer 77 prosent jobb og studier.
 
Mer enn halvparten av de unge funksjonshemmede arbeider på kontor, i salg og service. Av de unge som er sysselsatte rapporterer 46 prosent at de har fått tilrettelegginger i arbeidet, og 29 prosent at de ønsker ytterligere tilrettelegginger.
 
Økning i antall unge uføre
 
Rapporten påpeker også at det har vært en økning i antallet unge personer som mottar passiv uføretrygd og aktiv yrkestrening de siste åtte årene. Det er sjeldent at høyere utdannelse inngår som en del av yrkestreningen.
 
Selv om arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv (IA) har klart å unngå ekskludering av personer med funksjonsnedsettelse fra arbeidsmarket, har den vært ineffektiv i rekruttering av funksjonshemmede inn i det private næringslivet, påpeker Legard i rapporten. Og, selv om velferdsstøtten til unge funksjonshemmede er lav, ser ikke dette ut til å føre flere arbeidssøknader.
 
Ungerettigheter.no
 
Rapporten slår også fast at samkjøring mellom flere etater er en utfordring for unge funksjonshemmede. NAV-reformen er ennå for ung til at forskerne kan konkludere med om denne vil hjelpe koordinering.
 
ungerettigheter.no skal hjelpe unge funksjonshemmede til enkelt å finne sine rettigheter innen blant annet arbeidslivet og som student. Teksten er skrevet er FFOs Rettighetssenter, som består av jurister som er eksperter på nettopp velferds- og diskrimineringsjuss. Målet er at ungerettigheter.no til enhver tid skal inneholde korrekt og oppdatert informasjon. Det er også lenket videre til andre nettsider der man kan finne mer informasjon.
 

Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?