Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Tilrettelegging avgjørende for seniorenes helse
Del artikkelen med venner og kolleger

1 av 4 arbeidstakere lider av søvnmangel i sitt siste år før pensjonsalder. Forhold på arbeidsplassen og krav til den ansatte har sterk sammenheng med seniorenes helse, viser en studie gjort av Arbetshälsoinstitutet i Finland.
 
Eldre arbeidstakere som opplevde urimelige krav og dårlige arbeidsforhold på arbeidsplassen, erfarte en forbedring i egen helse etter pensjon. De arbeidstakerne som trivdes med sitt arbeid og opplevde rimelige krav på arbeidsplassen, erfarte ingen endring i sin helse etter pensjon, og opplevde en like god helse før og etter at de ble pensjonert.
 
- Et forhold som er avgjørende for å beholde eldre lenger i arbeidslivet, er deres arbeidsevne, det vil si hvor godt en person fungerer i sitt arbeid. Hvis man ønsker å beholde eldre lenger i arbeidslivet, må man se på den enkeltes arbeidsevne. En person på 20 år har ofte en større arbeidskapasitet enn en person på 60 år, men kravene fra arbeidsgiver er gjerne de samme. Dette kan føre til at eldre arbeidstakere sliter seg ut, sier Einar Jebens, forsker ved STAMI.
 
 
Opplever bedre helse etter pensjon
 
Eldre opplever ofte at helsetilstanden blir markant bedre etter pensjon. Flere i studien oppga at de fikk mindre søvnproblemer, samt at helsetilstanden generelt ble så mye bedre at man følte seg 8-10 år yngre.
 
Studien baserer seg på en 15 år lang oppfølging av nærmere 15 000 ansatte ved en fransk statlig virksomhet. Det understrekes at arbeidsforholdene og pensjonsvilkårene for de som deltok i undersøkelsen var svært gode, garantert ansettelse, pensjonsalder mellom 55 og 60 år og pensjon som tilsvarte 80 prosent av lønnen.
 
Avgjørende for et inkluderende arbeidsliv
 
Hver femte opplevde året før pensjonsalder at helsen var dårlig og hver fjerde led av søvnvansker. Etter pensjonsalder opplevde flere en forbedret helsesituasjon, og andelen med søvnvansker ble redusert til 18 prosent.
 
Studien konkluderer med at arbeidsmiljøet og arbeidets art bør tilpasses seniorenes forutsetninger. Mange opplever at arbeidet gir dem viktig livsinnhold og sosialt felleskap, og det er derfor viktig at de opplever rimelige krav og har gode arbeidsforhold.
 
Dersom arbeidet innebærer problemer som man opplever at andre i samme situasjon har kunnet unngå ved å gå ut i pensjon, er risikoen stor for at man velger å pensjonere seg tidlig fremfor å fortsette å arbeide.
 
Tilpasninger på arbeidsplassen som kan føre til at eldre blir stående lenger i arbeid, er nedsatt arbeidstid, lengre ferier, etter- og videreutdannelse og endring av arbeidsutstyr og redskaper slik arbeidet blir mindre fysisk krevende.
 

Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?