Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Kan kombinere dagpenger og norskopplæring
Del artikkelen med venner og kolleger

Tidligere har ikke personer som deltar i norskoppløring fått utbetalt dagpenger dersom de er permitterte eller delvis ledige. LO er positive til Regjeringens endringer i regelverket slik at det blir enklere for innvandrere å få nødvendig norskkunnskap og dermed sikre en bedre integrering.

- Regjeringen endrer dagpengereglene slik at også permitterte og delvis ledige kan kombinere dagpenger med opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, sier arbeidsminister Rigmor Aasrud.

Viktig for integrering

- Det er svært viktig for integrering i det norske arbeidslivet at innvandrere får mulighet til opplæring i norsk og samfunnsfag, sier LO-sekretær Tor-Arne Solbakken.  Dette tiltaket bidrar til å gjøre det lettere for mange innvandrere å etablere seg på arbeidsmarkedet.

De tidligere forskriftsbestemmelsen fastslo at det kun var mulig å kombinere dagpenger med opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere som var helt ledige, og ikke for permitterte og delvis ledige. Endringene tar nå høyde for sammenhengen mellom dagpengereglene og reglene om rett og plikt til norskopplæring etter lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere.

- Gode norskkunnskaper for innvandrere er av stor betydning for å kunne fungere i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. Det er derfor viktig å stimulere og støtte tiltak som kan bidra til dette. Å forbedre norskkunnskapene er en fornuftig investering som vil bedre den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet, sier arbeidsministeren.

Departementet har derfor med virkning fra 17. november 2009 endret dagpengeforskriften slik at også permitterte og delvis ledige nå har muligheten til å kunne kombinere dagpenger og opplæring i norsk med samfunnskunnskap. Regelen gjelder all godkjent opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i inntil ett år.

[Les pressemelding fra AID]
[Les pressemelding fra LO]


Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?