Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Godkjent BHT?
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidsmiljøloven sier at arbeidsgiver skal benytte en godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier dette. Fra 1. januar trer en ny bransjeforskrift i kraft som presiserer flere bransjer som omfattes av dette.
 
Alle bedriftshelsetjenester (BHTer) som tilbyr tjenester til virksomheter i disse bransjene skal være godkjent ved årsskiftet. For å bli godkjent må BHTene minst ha den tverrfaglige kompetansen og det volumet som er nødvendig for å hjelpe virksomhetene i arbeidet med god forebygging og inkludering.
 
BHTen må blant annet kunne gi rådgivning innen arbeidsmedisin/arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og et systematisk HMS-arbeid.
 
Ingen godkjente BHTer pr 1. januar
 
Søkeordningen vil først være operativ fra 4. januar 2010. Det vil derfor ikke finnes noen godkjente BHTer ved årsskiftet. Når bedriftshelsetjenesten har levert søknad om godkjenning eller godkjenning av plan, kan den levere bedriftshelsetjenester til pliktvirksomheter som før i påvente av at søknaden blir behandlet.
 
BHTene blir godkjent for 5 år, men Arbeidstilsynet kan trekke godkjenningen tilbake hvis vilkårene ikke lenger er oppfylt. BHT'er som ikke oppfyller kravene til godkjenning må fremlegge en plan for hvordan de skal oppfylle kravene innen 3 år etter ikrafttredelsen.
 
Nye bransjer
 
De nye bransjene er: helse- og sosialsektoren, undervisning, fiskeoppdrett og klekkeri, gjenvinning, vakttjenester, frisørbransjen, kraft- og vannforsyning, samt tekstil- og konfeksjonsindustrien.
 
På Arbeidstilsynets nettside blir det opprettet et register over godkjente BHT'er når godkjenningsprosessen er kommet i gang i 2010.
 

Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?