Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Nye regler om solidaransvar
Del artikkelen med venner og kolleger

Fra 1. januar trådte nye regler om solidaransvar i kraft. Det innebærer at en leverandør som setter ut arbeidsoppdrag eller leier inn arbeidstakere vil være solidarisk ansvarlig for lønn og feriepenger til underleverandørens arbeidstakere.
 
Reglene gjelder de som er omfattet av allmenngjøringsforskriftene, slik det går frem av regler om solidaransvar i allmenngjøringsloven § 13, som ble vedtatt i juni 2009. Ansvaret gjelder kun for kontrakter som inngås etter 1. januar 2010.
 
Tiltak mot sosial dumping
 
Solidaransvaret vil være et viktig tiltak for Regjeringen i deres arbeid mot sosial dumping i Norge. Utenlandske arbeidstakere skal ikke godta lavere lønninger og dårligere sikkerhets- og arbeidsmiljøstandard, og ansvaret er spesielt rettet mot å sikre større økonomisk trygghet.
 
– Særlig de utenlandske arbeidstakerne vil få større sikkerhet for at de får utbetalt den lønnen de har krav på, når lønnskravet også kan rettes mot en oppdragsgiver i Norge, sier Rigmor Aasrud.
 
– Solidaransvaret vil dessuten virke som en sterk motivasjon for oppdragsgivere til å velge oppdragstakere som driver seriøst og etterlever norsk lov, sier statsråden.
 
Ikke nedover i kjeden
 
- Kjernen i solidaransvaret er at en entreprenør eller leverandør som har påtatt seg å utføre et oppdrag, et arbeid, for en byggherre, og ved utførelsen av dette arbeidet benytter underleverandører, vil være solidarisk ansvarlig med underleverandøren for lønn, overtidsbetaling og feriepenger på det aktuelle lønnskravet til de ansatte hos underleverandøren, sier advokat og avdelingsdirektør Nina Melsom i NHO.
 
Arbeidstaker vil kunne hvem han/hun vil kreve så lenge lønnskravet er forfalt – vedkommende behøver ikke først å kreve sin arbeidsgiver. Alle leddene i en leverandørkjede fra arbeidstakerens arbeidsgiver og oppover vil være solidarisk ansvarlig. Kravet kan derimot ikke rettes nedover i kjeden, ettersom disse aktørene uansett vil ha begrensede muligheter til å påvirke forholdene hos sine bestillere/oppdragsgivere.
 
Solidaransvarlig som utbetaler, vil kunne rette regresskrav mot arbeidsgiver og eventuelt andre ansvarlige leverandører i kontraktkjeden, eller mot lønnsgarantiordningen, hvis arbeidsgiver i mellomtiden går konkurs.
 

Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?