Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Varlser rettsak mot Regjeringen
Del artikkelen med venner og kolleger

LO Kommune, LO Stat, Akademikerne, Unio og YS mener Regjeringen ser bort fra pensjonsavtalen med arbeidstakerne, når de foreslår kutt i pensjonene. Partene mener Regjeringens oppfølging av pensjonsavtalen fra tariffoppgjøret i 2009.

- Dette er klart i strid med det vi avtalte under oppgjøret. Vi har god grunn til å være forbannet. Dette kan utgjøre inntil 20 tusen kroner mindre per år i pensjon, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

De 4 hovedorganisasjonene har gått sammen om et felles utspill der de setter fokus på Regjeringens endringer i opparbeidede pensjonsrettigheter. En arbeidstaker som i 2015 går av på AFP ved 62 år vil kunne få sin alderspensjon fra 67 år redusert med over 20 000 kroner i året bare grunnet departementets forslag til underregulering av alderspensjonsgrunnlaget i AFP-tiden og departementets utilstrekkelige ivaretakelse av grunnlovsvernet. 

- Departementet skaper en alvorlig situasjon når de foreslår regler i strid med den inngåtte pensjonsavtalen. Jeg håper regjeringen tar til fornuft, og legger disse forslagene i en skuff, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Bakgrunn
I tariffoppgjøret 2009 ble ny offentlig tjenestepensjon fastlagt etter forhandlinger mellom partene i arbeidslivet og regjeringen:

  • Opptjente brutto pensjonsrettigheter (inklusive folketrygd) i offentlige tjenestepensjonsordninger er vernet av Grunnloven. Avtalen fra 2009 sier at grunnlovsvernet skal ivaretas.
  • Alle juridiske utredninger, inklusive uttalelser fra Justisdepartementets lovavdeling, sier at opptjente rettigheter ikke kan reduseres ved såkalt levealderjustering. I tillegg er det uavklart om framtidig opptjening har grunnlovsvern. Regjeringens forslag tar etter organisasjonenes syn ikke i tilstrekkelig grad hensyn til grunnlovsvernet.
  • I dag får de som tar ut AFP sitt pensjonsgrunnlag oppregulert med grunnbeløpet i folketrygden (G) fram til alderspensjon ved 67 år. Regjeringen foreslår en underregulering med 0,75 prosent på samme måte som for ny regulering av løpende pensjoner. Organisasjonene avviser dette siden det ikke har noe grunnlag i avtalen.  

[Les pressemeldingen hos Akademikerne.no]
[Les pressemelding fra YS]
[Les pressemelding fra Unio]


Legg til kommentar

20. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?