Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Første runde om ny IA-avtale
Del artikkelen med venner og kolleger

Partene i arbeidslivet er enige om at forhandlingene om den nye IA-avtalen har fått en positiv start. Endringer i sykelønnsordningen og bruk av veiledende sykemeldingslengde ble diskutert blant tiltakene for å redusere sykefraværet.

–Det første drøftingsmøtet har særlig handlet om prosess, men det har også vært en første runde på ulike tiltak for å fremme et inkluderende arbeidsliv og redusert sykefravær. Regjeringen har signalisert at vi er opptatt av at ambisjonen om 20 prosent reduksjon i sykefraværet må opprettholdes, og at innsatsen fortsatt skal omfatte alle de tre delmålene, redusert sykefravær, økt rekruttering av personer med redusert funksjonsevne og øking i den reelle pensjoneringsalderen, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

LO: Vi skal oppnå resultater!

- Den norske modellen med trepartssamarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene er det beste virkemidlet for å få til et mer inkluderende arbeidsliv. I dette fellesskapet skal vi oppnå resultater, sier LO-leder Roar Flåthen.

Han mener det er flere årsaker til av man enda ikke har oppnådd resultater i IA-arbeidet, men erfaringene som er gjort vil danne et godt grunnlag for det arbeidet som nå tas fatt på. Spesielt understreket han at den enkeltes rolle må tydeliggjøres, slik at arbeidsgiver, arbeidstaker, lege/sykmeldende og NAV er trygge på sitt ansvar.

- Det beste virkemidlet for inkludering er et godt arbeidsmiljø, er gode kollegaer som bryr seg og arbeidsgivere som viser at de setter pris på sine medarbeidere og som følger opp langtidssykmeldte på en god måte.

NHO: Ansvarliggjøre aktørene

Også NHO-leder John G. Bernander er opptatt av at aktørene skal ansvarliggjøres. Dette var også et av NHO sine 9 krav til IA-avtalen.

- Alle aktører må ansvarliggjøres, sa administrerende direktør i NHO, John G. Bernander da han i møte med partene i arbeidslivet la frem NHOs kravliste til ny IA-avtale.

HSH: Positivt første møte

- Det er viktig at utgangspunktet for drøftingene legger til grunn at arbeid er et gode og at det stort sett er helsebringende å være på jobb. Det innebærer at de tiltakene vi blir enige om må inneholde forpliktelser for både leger, NAV-systemet, arbeidstakere og arbeidsgivere, og at de må støtte opp under aktivitet og tilrettelegging, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen.

HSH minner om at avtalen skal inkludere flere arbeidsområder enn sykefravær. De ønsker å beholde dagens tredelte fokus mot nedsatt sykefravær, inkludering av flere med funksjonsnedsettelse og høyere reell pensjonsalder.

– Vi trenger et arbeidsliv som har plass til flere og som sikrer at flere kan være med og skape verdier, sier Madsen. 

HSH og NHO aksepterer muligheten til å revidere sykelønnsordningen. Det må imidlertid skje innenfor dagens økonomiske rammer, slik at bedriftene i sum ikke betaler mer.

YS: Sykelønn avhengig av nedgang i fravær

YS-leder Tore Eugen Kvalheim har tidligere foreslått å redusere arbeidstakernes sykelønn dersom nye tiltak ikke reduserer sykefraværet. Dette gjentok han under dagens møte.

- Om vi ikke ser en nedgang i sykefraværet må vi være forberedt på den debatten som kan komme når det gjelder sykelønnsordningens framtid, sier han.

Han understreker imidlertid at målet er at dagens rettigheter skal beholdes.

- YS er glad for at regjeringen er så tydelig på at arbeidstakernes rettigheter ligger fast i sykelønnsordningen. Vi må anstrenge oss enda mer for å finne ordninger som reduserer sykefraværet og øker inkluderingen, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

[Les pressemelding fra AD]
[Les pressemelding fra LO og deres forslag til tiltak]
[Les pressemelding fra YS]
[Les pressemelding fra NHO og deres 9 krav]
[Les pressemelding fra HSH]

a>
okmarksme.com >online book (22.1 2010)

Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?