Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Les ekspertenes løsninger på sykefraværet
Del artikkelen med venner og kolleger

Ekspertgruppen foreslår å øke antallet dager i egenmeldingen til 10 dager. Samtidig ønsker de å gi arbeidsgiver økonomiske insentiver for gradert sykemelding, samt tettere og tidligere oppfølging.

– Det skal fortsatt være full lønn under sykdom og arbeidsgivers samlede kostnader skal ikke økes. Samtidig er det bred enighet om behovet for å redusere sykefraværet. Fraværet er for høyt og veksten det siste året er bekymringsfull. Ekspertgruppens forslag gir mange viktige innspill til våre felles drøftinger med partene i arbeidslivet om en ny IA-avtale, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Les reaksjoner fra partene i arbeidslivet.

Ekspertgruppens forslag

Gruppen foreslår at gradert sykmelding skal være hovedregelen etter åtte uker. Dette skal kombineres med at reglene om arbeidsgiverfinansiering i sykepengeperioden blir endret, bedre oppfølging av leger/sykmeldere, både gjennom utarbeiding av faglige veiledere for sykmeldingsarbeidet og gjennom systematiske tilbakemeldinger om praksis, samt obligatoriske kurs for alle som skal sykmelde. 

 – Jeg merker meg at forslagene om tettere og raskere oppfølging av sykmeldte og faglig veiledning til sykmeldere, i stor grad samsvarer med forslag som allerede er satt på dagsorden i våre diskusjoner med partene, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Ekspertene ønsker også å utrede hvordan man kan unngå at sykepenger kompenserer for inntektstap som ikke er forårsaket av sykdom eller skade, men av arbeidsledighet eller permittering.

Videre ønsker gruppen et systematisk arbeid for å bedre kunnskapsgrunnlaget for tiltak, samt å gjennomføre en informasjonsstrategi for å skape aksept for grunntanken bak de foreslåtte tiltakene. I tillegg mener de at NAVs kontrollinnsats mot bedrageri av sykepenger skal styrkes.

Viktig grunnlag for IA-avtalen

Gruppens forslag skal bli behandlet i diskusjonene om en ny IA-avtale. Partene i arbeidslivet og regjeringen skal vinteren 2010 drøfte innretningen på en ny IA-avtale og andre tiltak for å redusere sykefraværet. Målet er at den nye avtalen skal være på plass 1. mars.

– Vi har en god og konstruktiv dialog med partene i arbeidslivet. Jeg har derfor tro på at vi skal bli enige om veien videre innen fristen vi har satt for oss selv 1. mars, sier Bjurstrøm.

[Les pressemelding fra SMK]
[Les reaksjoner fra partene i arbeidslivet]


Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?