Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


- Mange gode forslag
Del artikkelen med venner og kolleger

NHO er tilfreds med ekspertgruppens forslag til sykefraværstiltak og mener det finnes mange gode forslag. Også LO, YS og HSH er positivet til gruppens råd og mener tiltakene vil være viktige for det videre IA-arbeidet.

Forslaget til ny sykelønnsmodell innebærer at arbeidsgiver vil ha ansvar for 20 prosent av sykelønn ved sykefravær utover 8 uker. Men, dette ansvaret frafaller dersom sykefraværet er gradert. Samtidig reduseres arbeidsgiverperioden fra 16 til 10 dager, der alle 10 dagene kan være egenmeldingsdager.

Les mer om forslagene fra ekspertgruppen.

- Med dette forslaget unngår vi en modell med reduksjon i arbeidsgiveravgiften som kompensasjon for et utvidet delansvar, noe som ville ramme småbedriftene urimelig hardt, sier John G. Bernander, administrerende direktør i NHO.

I dag er 32,2 prosent av sykefravær over 8 uker gradert. Gruppen slår derfor fast at det ikke vil bli økonomisk dyrere for arbeidsgiver. Samtidig vil det gi insentiv til å inkludere den ansatte i større grad gjennom økt bruk av gradert fravær.

LO: Ny energi inn i forhandlingene

- Ekspertgruppens har kommet med mange interessante og konstruktive forslag til tiltak for å redusere sykefraværet. Forslagene vil gi ny energi til forhandlingene om en ny IA- avtale, slår LO-leder Roar Flåthen fast.

Han er spesielt positivt til gruppens fokus på raskere og tettere oppfølging.

- Økt bruk at gradert sykmelding forutsetter at arbeidsgiver følger opp med tilrettelegging på arbeidsplassen, sier Flåthen, som ønsker enda sterkere fokus på det viktige arbeidet som foregår på den enkelte arbeidsplass.

YS: Økt fokus på jobbnærvær

Også YS er positive til gruppens forslag og ser frem til å diskutere tiltakene under forhandlingene om den nye IA-avtalen.

- Regjeringens ekspertgruppe har kommet med mange spennende forslag for å redusere sykefraværet. Det er for tidlig å være bastant på hvilke løsninger som vil virke best. Nå skal partene i arbeidslivet drøfte problemstillingene og sammen finne løsninger vi tror kan virke best mulig, uttaler YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Med sterkere forankring om IA på den enkelte arbeidsplass vil man kunne redusere fraværet.

- En forebygging av sykefravær, med økt fokus på jobbnærvær, er helt avgjørende. Vi har alle et ansvar for å hindre utstøting og frafall i arbeidslivet, sier YS-lederen.

HSH: Positivt med fokus på nærvær

— Vi støtter hovedinnretningen i utvalgets rapport fordi vi mener dette kan bidra til at flere blir i jobb fremfor å være passive og sykmeldte, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i HSH.

— Arbeidsgiverne er villige til å gjøre sitt for at flere kan være i aktivitet og i jobb. Samtidig ser vi i HSH at det er krevende for mange små og mellomstore virksomheter å tilrettelegge. For at vi skal lykkes med målet om å få flere på graderte sykmeldinger, må alle parter bidra. Det viktigste enkelttiltaket er at alle virksomheter får en kontaktperson i Nav, som kjenner Navs virkemidler, og som kan hjelpe virksomhetene å tilrettelegge for sykmeldte, sier Madsen.

[Les pressemelding fra NHO]
[Les pressemelding fra LO]
[Les pressemelding fra YS]
[Les pressemelding fra HSH]


Sykefravær

05. februar, 2010

JaFreHol
05. februar, 2010
1 innlegg

Legg til som kollega

Når en leser og hører på politikere og ett såkalt "expertpanel" om sykefravær, årsaken til høye tall, foks moraler etc, er det skremmende å se at de ikke tar selvkritikk for en del av de høye tall. Først lager de sykelønnsordninger som er som trekkpapir for blekk i sin tid, for så å skylde på holdninger og moral. Selvsagt - må enhver ta sitt ansvar å gå på jobb, men hvor naivt er det å tro at alle å en hver får eller innehar disse gode egenskaper. Det sier seg selv at når en får det samme i lønn om du er på jobb eller ikke - så er det lettere å bli hjemme om du har en dårlig dag i stede for å gå på jobb.
Det er blitt gjort sammenligninger med Sverige, men hva bruker de disse opplysningene til? Sverige tok bort betaling for den første dagen borte - "Kallendsdag" og VIPS, så reduserte de fraværet med mange prosent (vet ikke eksakt tallet).
Forteller dette noe? eller skal de fortsette å sitte å bruke flust med penger ved å diskutere uttallige løsninger for å så til slutt legge kostnadene over på arbeidsgiverene uansett. Vi - jeg sier vi da vi er arbeidsgiver og føler problematikken på kroppen hele tiden. Enkelte ganger er det tillatt å tro at disse bessevisserer ikke har helt bakkekontakt og vært ute i alminnelig jobb. Meningen er sikkert god for ordningene er jo for de som trenger den, men dessverre som med alt annet - blir det missbrukt.

Sykefravær

05. februar, 2010

system
05. februar, 2010
3 innlegg

Legg til som kollega

Det har alltid blitt lagt ansvaret over legen for å reddusere sykefraværet.folk har alltid fått lov til å overbruke sykemelding bare å si at en er syk må få sykemelding i følge den helsetradisjon i Norge.Systemet er blitt misbrukt.

sykefravær

05. februar, 2010

system
05. februar, 2010
3 innlegg

Legg til som kollega

Sykemelding har økt betydelig i siste 10 år tror jeg.

Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?