Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Muskelplager blant unge
Del artikkelen med venner og kolleger

Jobbsituasjonen fører til at mange unge sliter med muskel- og skjelettplager. STAMI skal nå gjennomføre et eget prosjekt for å se nærmere på årsakene til dette.

1 av 5 arbeidstakere i Norge mellom 16 og 66 år har i følge Statistisk Sentralbyrå muskel- og skjelettplager de mener helt eller delvis skyldes jobbsituasjonen. Også arbeidstakere mellom 16 og 24 år opplever slike plager, og STAMI ser alvorlig på at unge arbeidstakere etter kort tid i arbeidslivet erfarer arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager.

Forebygge i skoletiden

STAMI skal følge yrkesskoleelever på 13 forskjellige videregående skoler i Oslo med spesiell fokus på overgangen fra skole til arbeid. Formålet er å undersøke de mekaniske og fysiske arbeidsbelastninger, men siden deltagerne følges over tid, kan man også si noe om hva de tar med seg av slike plager inn i arbeidslivet.

Resultater fra STAMI sine tidligere undersøkelser på yrkesskoler viser at muskel- og skjelettplager er utbredt allerede i ungdomstiden. Undersøkelsene deres viser dessuten at mange tar med seg plagene inn i arbeidslivet. STAMI anbefaler derfor å begynne det forebyggende arbeidet tidlig, allerede i skoletiden foreslår instituttet.

Mange unge opplyser at de arbeider i tyngre fysiske arbeidsmiljø sammenliknet med eldre arbeidstakere, og de er derfor mer utsatt for slitasje, skader og ulykker. Det er viktig å sikre unge mennesker en god start, slik at de kan stå så lenge som mulig i arbeidslivet, og ikke risikere langtidssykmeldinger og uførhet.


Legg til kommentar

28. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?