Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Avklaringspenger innført
Del artikkelen med venner og kolleger

Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad er nå erstattet med avklaringspenger. For å motta stønaden er det et krav om at den enkelte skal bidra aktivt i prosessen med å komme tilbake i arbeid.

Arbeidsavklaringspenger (AAP) gjelder fra 1. mars og skal sikre deg inntekt i en overgangsperiode hvor du på grunn av sykdom eller skade har behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV for å komme i arbeid.

Hvem kan få arbeidsavklaringspenger?

Det er et vilkår at du har fått arbeidsevnen din nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom, skade eller lyte. Det sentrale er ikke hvor mye helsen din i seg selv er svekket, men i hvilken grad det påvirker mulighetene dine til å være i inntektsgivende arbeid.

 Du kan få arbeidsavklaringspenger mens du er under aktiv behandling, under gjennomføring av arbeidsrettede tiltak, under arbeidsutprøving (opptrapping etter sykdom), under oppfølging fra NAV etter at behandling og tiltak er forsøkt.

Krever aktivitet

Den nye stønaden har krav om aktivitet fra mottakeren. Dette kan for eksempel være å delta i utarbeidelse av en aktivitetsplan, møte ved innkallinger fra NAV eller delta aktivt i gjennomføring av behandling eller arbeidsrettede tiltak.

- Vi støtter hovedutformingen til nytt regelverk som bygger på tidlig intervensjon og individuell oppfølging, og plikt til aktivitet for den enkelte mottaker. Det handler om å skreddersy tiltak etter den enkelte brukers behov, sier Sigrun Vågeng, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Kravene blir tilpasset funksjonsnivå og helse.
 
Overgang til avklaringspenger

Hadde du et vedtak om attføringspenger, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførestønad som varte lenger enn 28. februar 2010, vil vedtaket ditt fra 1. mars være overført til arbeidsavklaringspenger. Du vil i begynnelsen av mars få et eget brev om overføringen. 

[Les mer på NAV sine informasjonssider]


Spørsmal om Arbeidsavklaringspenger

21. april, 2011

Abud
21. april, 2011
1 innlegg

Legg til som kollega

hei ,, eg søkte om arbeidsavklarings penger , kan eg vite kor mye skal eg få penger fra denne program ,, eg er 23 år og eg har aldri jobbet før . og hvor lange tid må eg være på denne programm og når eg ferdig fra denne program , hva skal skje _?... takk for hjelpen 

Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?