Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Nedgang i sysselsetting blant funksjonshemmede
Del artikkelen med venner og kolleger

FFO etterlyser nye tiltak for å inkludere de 70 000 funksjonshemmede som ønsker arbeid. Det siste året har antall sysselsatte funksjonshemmede blitt redusert med 22 000. Det er en nedgang på 2,2 prosentpoeng, sammenlignet med 2,7 prosentpoeng for befolkningen generelt.

- Dette er urovekkende lesing, og tallene viser at arbeidet går for sakte. Nå må Regjeringen på banen, og raskt få på plass en egen sysselsettingsstrategi for funksjonshemmede slik den har lovet, sier FFOs leder, Knut Magne Ellingsen.

Nedgangstider for alle

Tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser samtidig at nedgangen i sysselsetting blant funksjonshemmede er i tråd med den generelle nedgangen i arbeidsmarkedet. For befolkningen generelt var nedgangen på 2,7 prosentpoeng i sysselsettingen fra 77,3 til 74,6 prosent, Funksjonshemmede erfarte i samme periode en nedgang på 2,2 prosentpoeng fra 45,3 til 43,1 prosent.

Av de 303 000 ikke-sysselsatte funksjonshemmede var det om lag 70 000, eller 23 prosent, som oppga at de ønsket arbeid. 10 000 av dem ble klassifisert som arbeidsledige ut fra kriteriene om aktiv søking og tilgjengelighet for arbeidsmarkedet. Sammenlignet med undersøkelsen i 2. kvartal 2008 innebærer dette en nedgang i andelen som ønsker arbeid, men andelen er likevel på linje med resultatene fra 2007 og tidligere år.

Nesten halvparten på deltid

46 prosent av de sysselsatte funksjonshemmede var deltidsarbeidende i 2009, sammenlignet med 26 prosent av de sysselsatte i alt. Dette resultatet er på nivå med tallene for året før.

De funksjonshemmede er noe overrepresentert blant de sysselsatte i helse- og sosialtjenester og i primærnæringene, men utover dette er næringsfordelingen nokså sammenfallende med den som gjelder for de sysselsatte i alt.

Av de funksjonshemmede som er sysselsatte oppgir 2 av 3 at deres funksjonshemming begrenser de arbeidsoppgaver man kan utføre. Samtidig har 54 prosent fått tilrettelagt sin arbeidssituasjon. Tilrettelegging av arbeidet dreier seg her om endringer i arbeidsoppgaver eller i arbeidstid og om fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen

Flere muligheter

FFOs leder Knut Magne Ellingsen, påpeker at det er flere tiltak som kan iverksettes for at funksjonshemmede lettere kan bli inkludert i arbeidslivet.

- To av våre konkrete forslag, som ikke fikk tilslutning, var en kraftig styrking av ordningen med funksjonsassistent og ordningen med arbeids- og utdanningsreiser. Dette er tiltak som er avgjørende for at flere skal kunne delta i arbeidslivet. Likevel gjør for små bevilgninger at langt færre enn de som kunne hatt nytte av ordningene får delta i dem, avslutter FFOs leder Knut Magne Ellingsen.

[Les pressemelding fra SSB]
[Les pressemelding fra FFO]


Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?