Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Viktig med medbestemmelse
Del artikkelen med venner og kolleger

Medvirkningsutvalget konkluderer i sin rapport at det er viktig med medbestemmelse og medvirkning i norske virksomheter. Både virksomheten og arbeidstakerne er tjent med dette, og derfor bør flest mulig ta dette i bruk mener utvalget.

– Jeg vil lese utvalgets rapport med stor interesse. Det er gode nyheter at det er så stor oppslutning om ordningene. Nå vil vi oppfordre flest mulig til å ta dem aktivt i bruk. Det er bra for både virksomhetene og arbeidstakerne, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Medvirkningsutvalget har først og fremst vurdert de indirekte medvirknings- og medbestemmelsesordningene (arbeidsmiljøutvalg, verneombud og styrerepresentasjon), men mener at også den medvirkningen og medbestemmelsen som skjer direkte mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker, er svært viktig. Det er her arbeidstakerne opplever størst grad av innflytelse.

Bred oppslutning

Utvalget viser i sin rapport at det er bred oppslutning om medvirknings- og medbestemmelsesordningene i arbeidslivet. De slår fast at demokrati i arbeidslivet er et gode i seg selv, og medvirkning og medbestemmelse utgjør en viktig del av ”den norske modellen”. 

I følge utvalget bidrar medvirkning og medbestemmelse til å gjøre norske virksomheter omstillings- og konkurransedyktige. Til sammenligning med resten av Europa er vi langt fremme i denne sammenheng.

4 utfordringer

Utvalget peker på fire overordnede utfordringer i en videreutvikling:

  1. Økt oppmerksomhet om demokrati i arbeidslivet som en del av en overordnet demokratidebatt
  2. Inkludering av flere arbeidstakere i dagens ordninger
  3. Endringer som utfordrer dagens lovverk (økt behov for arbeidskraft, teknologisk utvikling, globalisering og arbeidsinnvandring)
  4. Økt effekt av ordningene i virksomheter der de praktiseres

[Les pressemelding fra AD]


Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?