Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Fremdeles høyt sykefravær
Del artikkelen med venner og kolleger

Sykefraværet har det gjennom 2009 økt fra 7,1 til 7,6 prosent viser til fra SSB. Svineinfluensa forklarer noe av økningen, men arbeidsminister Hanne Bjurstrøm understreker behovet for å arbeide videre med IA.

–Tallene for fjerde kvartal bekrefter den sterke veksten i sykefraværet fra 2008 til 2009. Dette understreker behovet for å iverksette de tiltak som retter seg mot langtidssykefraværet, som vi nylig er blitt enige med partene om, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Direktør i NHO Svein Oppegaard er også positiv til det videre arbeidet med IA.

- Partene i arbeidslivet går nå friskt inn i en ny IA-avtale med forsterkede virkemidler og jeg har en positiv forventning om at sykefraværsutviklingen vil snu som følge av godt og målrettet arbeid i 2010, sier Oppegaard.

Svineinfluensa

Økningen var størst i diagnosegruppen ”Sykdommer i luftveiene”. Denne gruppen omfatter blant annet influensa og stod for 41 prosent av veksten i det legemeldte fraværet. SSB slår fast at svineinfluensaen har bidratt til vekst i fravær av kortere varighet, men samtidig har det også vært vekst i sykefraværene som varte gjennom hele kvartalet.

I forbindelse med pandemien ble det som midlertidig ordning gitt mulighet for at personer med influensasymptomer kunne være hjemme i opp til 8 dager uten sykmelding. I følge SSB kan så mye som 57 prosent av veksten i fraværet skyldes svineinfluensa, dersom man antar at veksten i det egenmeldte fraværet kun kom som en følge av svineinfluensaen.

- Dette er nok en ordning mange influensasyke har benyttet, sier Oppegaard som samtidig vil minne om at denne ordningen er opphevet.

IA på stedet hvil

Sykefraværet for menn gikk opp fra 5,6 til 6,1 prosent, mens det for kvinner økte fra 8,8 til 9,4 prosent fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009. Dette tilsvarer en prosentvis økning på henholdsvis 7,7 og 7,1 prosent.

Det egenmeldte sykefraværet økte fra 1,1 til 1,2, mens det legemeldte gikk opp fra 6 til 6,4 prosent. Dette tilsvarer vekst på henholdsvis 12,7 og 6,4 prosent.

Sykefraværet i 4. kvartal 2009 var omtrent på samme nivå som i 4. kvartal 2001, som var året da avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått.

[Les pressemelding fra SSB]
[Les pressemelding fra AD]
[Les pressemelding fra NHO]


Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?