Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Godkjenning av BHTer er positivt
Del artikkelen med venner og kolleger

Med økt krav til kompetanse og kvalitetsarbeid, øker også omdømme og legitimiteten for bedriftshelsetjenesten. Det er blant erfaringene landskonferansen Godkjent har kommet frem til.

I mars ble bedriftshelsetjenestenes landskonferanse Godkjent arrangert. Deltakerne ble bedt om å komme med tilbakemeldinger og innspill om er bra og hva som kan bli bedre ved godkjenningsordningen. I tillegg ønsket man å lære om mulige utfordringer fremover.

Øker kvaliteten

Deltakernes respons tyder på at godkjenningsordningen vil bidra til å øke kompetanse og fokus på kvalitetsarbeid blant BHTene. Ordningen vil også gjøre det enklere for virksomheter å skille mellom de seriøse og ikke-seriøse bedriftshelsetjenestene.

Framveksten av ordninger som ikke tar utgangspunkt i Arbeidsmiljøloven har vært et problem og ødelagt markedet for de som vil gjøre en arbeidsmiljøinnsats i virksomhetene. Dersom bedriftshelsetjenesten ikke kan dokumentere tilstrekkelig kompetanse, må de etablere samarbeidsavtaler med aktuelle fagpersoner og det råder usikkerhet om hvordan disse avtalene bør utformes og inngås.

Utfordringer videre

Et element som ble tatt opp, er at bedriftshelsetjenestes kundemasse i større grad bør trekkes inn som et element når godkjenning skal vurderes. I dag kan godkjenning gis dersom kravene til 3 faglige årsverk, dekking av kompetanseområdene samt dokumentasjon av kvalitetsarbeidet er oppfylt.  

En annen utfordring som ble tatt opp, omhandlet samarbeidsavtaler. Bedriftshelsetjenestene ønsker at Arbeidstilsynet utarbeider bedre veiledninger innenfor dette området.


Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?