Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ønsker å oppdatere arbeidsmiljøloven
Del artikkelen med venner og kolleger

Rett til heltidsstilling og likelønn er to sentrale temaer i vårens lønnsoppgjør. Allikevel avsluttes Skien kommune sitt prosjekt med økte stillingsprosenter grunnet brudd på arbeidsmiljøloven.

Skien kommune har funnet flere kreative løsninger for arbeidstakere som kun har små deltidsstillinger, slik at disse får mer arbeidstid. Prosjektet omfatter 275 stillinger i omsorgsektoren, og har fått stor oppslutning både blant arbeidstakere og arbeidsgivere. Nå stopper imidlertid Fellesforbundet prosjektet med henvisning til arbeidsmiljøloven, noe kommunens ordfører fra Arbeiderpartiet stiller seg uforstående til.

- Regelverket ser ut til å være et hinder for ordninger som gjør at flere kan få heltidsstillinger i helsesektoren, sier kommunens ordfører, Rolf Erling Andersen (Ap) til Dagens Næringsliv.

Økt fleksibilitet

I mange år har Skien kommune jobbet systematisk med å finne nye og gode arbeidstidsordninger. Kommunens småstillingsprosjekt gjør at arbeidstaker må godkjenne at noe av arbeidstiden er fleksibel ved at arbeidsgiver kan allokere ressursen der det er behov. Samtidig kan arbeidstakeren velge vakter som passer dem.

En slik ordning kalles flyt-ordning, og vil for eksempel si at mens 85 prosent av arbeidstiden er fastlagt, kan 15 prosent av tiden være disponibel for arbeidsgiver.

Nye turnusordninger

Skien kommune har utviklet et nytt turnussystem der arbeidstakerne er en uke på etterfulgt av tre uker fri. Prosjektet gir et team på 8 ansatte muligheten til å jobbe 12 timer om dagen, syv dager i strekk før de har 3 uker fri.

Fellesforbundet har godkjent prosjektet for et år, men kommunen ønsker bedre forutsigbarhet for prosjektet og sine ansatte. Derfor har leder i administrasjons- og likestillingsutvalget i Skien, Ingjerd Martinsen (Ap) kontaktet arbeidsminister Hanne Bjurstrøm for en vurdering.

- Arbeidslivet er annerledes enn da arbeidsmiljøloven ble vedtatt. Vi kan ta godt vare på arbeidstakerne selv om vi får noe mer fleksibilitet i loven, sier Martinsen til Dagens Næringsliv.

Arbeider du turnus eller skift?

I Norge skiller vi mellom skift og turnusarbeid. Skiftordning har faste arbeidslag som etter en viss rytme, skifter mellom dagarbeid, kveldsarbeid og nattarbeid. Hvis skiftordningen inkluderer helger og netter har man en arbeidsuke på 33,6 timer for det som kalles helkontinuerlig arbeid. Dersom skiftarbeidet stopper om natten og/eller i helg og høytid, har man 35,5 timers arbeidsuke.

Turnus er en annen form for helkontinuerlig arbeid. Her varierer imidlertid arbeidslagene i antall og ved at man systematisk skifter ut personer. En turnusplan fordeler vakter gjennom virkedagene, helg og høytid. Enkeltpersoner roteres, gjennom et fast antall dag- og kveldsskift. Tradisjonell skjematurnus i helsetjenesten lages for et antall uker om gangen, hvor hver medarbeider har et større antall dagvakter, færre kveldsvakter og i regelen hver tredje helg med en til to dag- og/eller kveldsvakter. Ukearbeidstiden gjennomsnitt beregnes til 35,5 timer i turnusperioden. Dette gjelder full stilling.

Med turnussystemet ønsker man å bemanne forskjellig på dag, kveld og natt. En søker å samle størst mulig arbeidsmengde på dagtid, mellom 07.00 og 17.00, og på den måten redusere behovet for bemanning på kveld og i helg som oppfattes som ubekvem arbeidstid og derfor godtgjøres ekstra.

Typiske industrier for skiftarbeid er prosessindustrien på land og næringsmiddelindustrien. For turnusordningen er typiske eksempler helsetjenesten og flytransporten.

[Les innspill om arbeidstid av Nina Amble ved AFI]


Legg til kommentar

17. august, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?