Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Oppfølging av sykdom og skaderegister
Del artikkelen med venner og kolleger

I løpet av 2009 kom det inn nær 2 400 meldinger om sykdom som var relatert til arbeidet. Det gir Arbeidstilsynet viktig informasjon om hvilke arbeidsplasser man bør følge opp i HMS-arbeidet.

Av de 2 382 meldingene som kom inn i 2009, vurderte Arbeidstilsynets leger at det var nødvendig å følge opp 226 av disse meldingene.  Oppfølgingen skjer enten via inspeksjon eller ved at tilsynet tar kontakt med arbeidstaker, virksomhet eller lege.

Totalt har tilsynet fulgt opp 112, et tall som er lavere enn antallet meldinger bl.a. på grunn av at flere dreier seg om samme virksomhet, eventuelt at personen kan ha sluttet i virksomheten, eller virksomheten kan være opphørt. I tillegg er det noen saker som vil bli fulgt opp i løpet av 2010.

Manglende HMS-arbeid

Meldingene som følges opp med tilsyn er risikobaserte. Helsebelastninger kan være en viktig indikator på manglende systematisk HMS-arbeid i virksomheter. Arbeidstilsynet erfarer at virksomhetene i stor grad er mottaklige for råd/veiledning og pålegg når bakgrunnen for tilsynet er melding om arbeidsrelatert sykdom. Da oppfattes oppfølgingen gjerne som relevant ute i virksomhetene.

Nærmere 45 % av tilsynene som ble gjennomført i 2009 hadde kjemiske forhold som hovedtema, 22 psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, 12 % om tilrettelegging oppfølging, 10 % inneklima og 5 % støy.

Det er støyskader som dominerer, og i 2009 sto disse for 64 % av alle innkomne meldinger. Øvrige diagnoser som dominerer er sykdommer i åndedrettsystemet (10 %), sykdommer i muskel - og skjelett (7 %) og sykdommer i hud og underhud (6 %). Meldefrekvensen på disse diagnosene har vært relativt kontant de siste fire årene, bortsett fra en svak nedgang i antall meldinger om sykdommer i åndedrettsystemet.

Færre meldinger

Arbeidstilsynet har hatt en tydelig nedgang i antall meldinger fra landets leger de siste årene. Den nedadgående trenden ser ut til å fortsette. Fra Arbeidstilsynets side arbeides det kontinuerlig med å øke meldefrekvensen. Eksempler på aktiviteter som gjennomføres for å øke meldefrekvensen er blant annet bidrag til undervisning blant turnusleger, informasjon på legemøter i samarbeid med Fylkeslegen, samarbeid med legene i NAV og informasjon om legers melding på legeforeningens ulike lokale hjemmesidesider rundt om i landet.

[Les pressemelding fra Arbeidstilsynet]


Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?