Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsgiver risikerer straff
Del artikkelen med venner og kolleger

Dersom en utenlandsk arbeidstaker sin midlertidige arbeidstillatelse opphører, blir ikke arbeidsgiver informert. Dermed risikerer arbeidsgiver straff for å ha ansatte uten gyldig arbeidstillatelse, og NHO ber derfor om rutiner som automatisk varsler arbeidsgiver.

Mange personer som er kommet til landet, men som ikke har fått sine søknader ferdig behandlet i forhold til opphold eller avslag, er allikevel i arbeid. Mens søknaden er under behandling kan de få arbeid gjennom en midlertidig arbeidstillatelse. Men for at et arbeidsforhold lovlig kan bestå, må det foreligge en gyldig arbeidstillatelse.

- Det er viktig å få regulert dette området og sørge for at bedriftene får tilgang på informasjon i forbindelse med disse sakene, sier arbeidslivsdirektør i NHO, Svein Oppegaard.

Ønsker automatisk informasjon

En midlertidig arbeidstillatelse er ofte tidsubegrenset frem til et endelig vedtak. Ettersom arbeidsgiveren ikke får beskjed dersom søknad om arbeidstillatelse er avslått, kan dette skape problemer. NHO opplyser dessuten at det får utlendingen ofte vil være lite interessert i å opplyse arbeidsgiver om at arbeidstillatelsen er utløpt.

- Utlendingsdirektoratet må informere arbeidsgiver dersom asylsøknadene avvises. Da er ikke arbeidstillatelsen lenger gyldig, og det vil være straffbart å videreføre arbeidsforholdet. Det er ikke godt nok å overlate dette ansvaret til den enkelte asylsøker.

Midlertidig tillatelse et unntak

NHOs syn er at det uansett må være unntaket fra regelen at asylsøkere gis arbeidstillatelse mens søknadene deres er til behandling. Det viktigste er å sørge for en raskest mulig avklaring av hvem som gis rett til opphold. Asylordningen skal ikke være en bakdør for å få innpass på det norske arbeidsmarkedet, skriver NHO i en høringsuttalelse til Utlendingsdirektoratets forslag til rundskriv om asylsøkeres rett til å ta arbeid.

NHO støtter myndighetenes forslag om at slike arbeidstillatelser skal gis en tidsbegrensning på seks måneder. Det må være et absolutt krav at asylsøkernes identitet er avklart før det eventuelt kan gis arbeidstillatelse.

- Det er ikke tilrådelig for noen arbeidsgiver å ansette arbeidstakere uten kjent identitet, sier Svein Oppegaard.

[Les pressemelding fra NHO]


Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?