Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Bedre arbeidsmarked
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidsledigheten er på 2,9 prosent og NAV forventer fremdeles lav ledighet i årene som kommer. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm er optimistiske for utviklingen i arbeidsmarkedet, men mener det fremdeles er nødvendig og fortsette det aktive arbeidet fra regjeringens side.

– Situasjonen på det norske arbeidsmarkedet er bedre og utsiktene noe lysere enn forventet, sammenlignet med for ett år siden. Dette er gledelig og viser at regjeringens innsats for å dempe veksten i ledigheten virker, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

NAV venter lav ledighet

Nav venter 75 000 ledige i 2010 og i 2011. Dette tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken og er 6 000 flere ledige enn i 2009.

- Vi venter at veksten i norsk økonomi vil ta seg svakt opp i 2010 og 2011. Vi vil likevel få en liten vekst i arbeidsledigheten i år, mens ledigheten vil falle noe utover i 2011. Dersom krisen i Hellas sprer seg til andre land i Europa, vil ledigheten i Norge bli høyere enn det vi har lagt til grunn i vår prognose, sier Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

NAV ser tegn på bedring i bygg og anlegg, men påpeker at det er større usikkerhet i industrien der det er større forskjeller blant virksomhetenes markeder. Samtidig er norsk eksportindustri svært avhengig av hvordan situasjonen løser seg for de gjeldstyngede eurolandene.

- Vi venter at oljeinvesteringene vil holde seg stabile, samtidig som sterk vekst i land som Kina og India vil føre til fortsatt stor etterspørsel etter olje og metaller. Innen andre deler av industrien vil vi imidlertid kunne oppleve fallende sysselsetting og økt arbeidsledighet, sier Saglie.

Fortsatt motkonjunkturpolitikk

– Et hovedmål for regjeringen i denne nedgangskonjunkturen og finanskriseperioden har vært å bidra til å holde sysselsettingen oppe og dempe veksten i arbeidsledigheten, sier statsråden.

To år ut i nedgangskonjunkturen er arbeidsledigheten ikke høyere enn gjennomsnittet for de seneste tretti år, og nivået på arbeidsledigheten i Norge er bare om lag en tredel av gjennomsnittet i EU. Arbeidsledigheten er nå tre og en halv prosent målt ved Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU). Regjeringen legger til grunn at arbeidsledigheten i 2010 i gjennomsnitt vil bli på om lag samme nivå. Det tilsvarer om lag 30 000 færre arbeidsledige enn lagt til grunn for ett år siden. Regjeringen følger den internasjonale utviklingen tett.

– Gjennom bred og helhetlig økonomisk politikk, innsats på utsatte områder og økte bevilgninger til arbeidsmarkedstiltak, ivaretar regjeringen arbeidslinja og sikrer midler til et høyt tiltaksnivå også i andre halvår i år, avslutter arbeidsministeren.

[Les pressemelding fra NAV]
[Les pressemelding fra AD]


Legg til kommentar

17. august, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?