Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Høyt sykefravær blant gravide
Del artikkelen med venner og kolleger

Nær 6 av 10 kvinner som gravide i 4. kvartal 2008 hadde minst ett legemeldt sykefravær, noe som tilsvarte 519 500 tapte dagsverk. I følge NAV-direktør Erik Oftedal kunne mye av dette fraværet vært unngått.

Mye av grunnen til at kvinner har høyere sykefravær enn men kan forklares med sykefravær under svangerskap. I aldersgruppen 20-39 år forklarer dette nesten halvparten av kjønnsforskjellen i sykefravær.

Les tidligere artikkel som viser at tilrettelegging kan redusere fraværet blant gravide.

Yngre gravide mest syke

Nye tall fra NAV øker kunnskapen om hva som karakteriserer sykefravær blant gravide. Hver sykmelding blant gravide arbeidstakere i 4. kvartal 2008 medførte i gjennomsnitt 21 tapte dagsverk. Tallene viser også at yngre gravide har høyere sykefravær enn eldre gravide, samt at fraværet er høyest mot slutten av svangerskapet.

– Aldersforskjellen i sykefraværet blant gravide kan forklares med at yngre gravide i større grad jobber i yrker hvor sykefraværet generelt er høyt, sier Oftedal. Eksempler på slike yrkesgrupper er barne- og ungdomsarbeidere, pleie- og omsorgsarbeidere og butikkmedarbeidere.

– Det er gjort en rekke vellykkede forsøk med tilrettelegging for gravide arbeidstakere. Det er grunn til å tro at sykefraværet blant gravide kan reduseres kraftig med riktig tilrettelegging. Arbeidsgiver plikter å legge til rette for gravide på arbeidsplassen. Mange vil kunne tilrettelegge basert på informasjon på www.nav.no. Er det større utfordringer, kan IA-bedrifter få bistand fra arbeidslivssentrene, sier Oftedal.

[Les pressemelding fra NAV]


Legg til kommentar

17. august, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?