Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Redusert arbeidsledighet
Del artikkelen med venner og kolleger

Tall fra NAV viser at antallet registrerte arbeidsledige går markant ned. Samtidig viser SSB sin Arbeidskraftsundersøkelse (AKU) uendret ledighet, og arbeidsminister Hanne Bjurstrøm er bekymret over økningen i langtidsledige.

- I mai har arbeidsledigheten gått markert tilbake. Dette bryter med en stigende trend vi har sett siden våren 2008, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i in kommentar til Navs arbeidsmarkedsstatistikk for mai.

I løpet av mai gikk arbeidsledigheten ned med 1 600 personer, korrigert for vanlige sesongvariasjoner. 70 600 helt arbeidsledige er nå registrert hos NAV, en økning på 5 prosent sammenlignet med mai i fjor. 2,7 prosent av arbeidsstyrken er nå helt uten arbeid.

- Det er bra at vi nå får en måned med klar reduksjon i arbeidsledigheten etter lang tid med vekst. Utviklinga i mai er noe bedre enn forventet. Jeg er tilfreds med at arbeidsledigheten for ungdom under 20 år går ned. Vi må likevel ikke glemme at det er usikkerhet knyttet til den framtidige utviklinga, blant annet ser vi ikke noen økning i antall ledige stillinger. Tallet på langtidsarbeidssøkere øker også. Det bekymrer meg, seier statsråden.

Færre nye søkere

Ved utgangen av mai var det registrert 15 prosent færre arbeidsledige som hadde vært arbeidssøkere under fire uker, sammenlignet med tall for mai i fjor. Arbeidsledigheten øker mest blant personer som har vært registrert som arbeidssøkere mellom et og halvannet år. Dette tyder på at nedgangen i arbeidsledigheten først og fremst skyldes at færre blir arbeidsledige, mens det fremdeles er vanskelig for de som er arbeidsledige å finne nytt arbeid. 

SSB: Stabilt arbeidsmarked

Mens NAV måler antall som er registrert arbeidsledig, ser Statistisk Sentralbyrå (SSB) på hele befolkningen, dvs. både de som er en del av arbeidstyrken (arbeidsledig og sysselsatte) og de som er utenfor arbeidsstyrken. I tillegg benytter SSB et tremåneders snitt i sin Arbeidskraftsundersøkelse (AKU).

Ifølge SSB holdt arbeidsmarkedet seg stabilt fra desember 2009 (gjennomsnitt november-januar) til mars 2010 (gjennomsnitt februar-april). I mars utgjorde arbeidsledigheten 3,5 prosent av arbeidsstyrken.

Den sesongjusterte arbeidsledigheten økte med 4 000 personer, eller 0,1 prosentpoeng, fra desember til mars, viser tall fra AKU. Økningen er innenfor feilmarginen i AKU. Til sammenligning økte tallet på registrerte arbeidsledige hos NAV med om lag 3 000 personer i den samme perioden.

 

Arbeidsstyrken er summen av arbeidsledige og sysselsatte mellom 16 og 74 år. Mellom desember og mars er det en nedgang i sysselsettingen på 2 000, mens det er en oppgang i tallet på arbeidsledige på 4 000. Dette gir en netto oppgang i arbeidsstyrken på 5 000.
 
Sammenheng mellom begrepene
Arbeidsledige + Sysselsatte= Arbeidsstyrken
Arbeidsstyrken + Utenfor arbeidsstyrken = Befolkninga

 

[Les pressemelding fra NAV]
[Les pressemelding fra SSB]
[Les pressemelding fra AD]

 

Legg til kommentar

17. august, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?