Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Markert fall i sykefraværet
Del artikkelen med venner og kolleger

I 1. kvartal i år er det legemeldte fraværet redusert med 9,7 prosent sammenlignet med i fjor. Statsminister Jens Stoltenberg er fornøyd med at utviklingen i sykefraværet nå kan være snudd.

– Nedgangen kan bety at vi har snudd den negative utviklingen i sykefraværet. Det er tidlig å si noe sikkert om årsakene, men vinterens oppmerksomhet har gitt økt bevissthet hos både leger, arbeidstakere og arbeidsgivere. Vi har alle et felles ansvar for å sikre fortsatt nedgang i sykefraværet, sier statsmininister Jens Stoltenberg.

Sykefraværet er nå på 7 prosent. Det legemeldte sykefraværet falt med 9,7 prosent i 1. kvartal sammenlignet med samme tid i fjor, og er nede på 2005-nivå.

730 000 færre tapte dagsverk

– Jeg tror arbeidet for å forebygge sykefravær og for å få sykmeldte raskt tilbake i jobb vinner stadig nytt terreng. Det jobbes godt med dette på mange arbeidsplasser, og det blir svært spennende å se hvordan utviklingen blir videre ut over året, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie

Aktivt arbeid med å forebygge sykefravær, tilrettelegge for nærvær og hindre frafall og utstøting fra arbeidsplassen mener Saglie er viktige grunner til den markante reduksjonen. Han oppfordrer arbeidsgivere og arbeidstakere til å fortsette det gode arbeidet, som nå gir resultater for både bedrifter og samfunnet.

– Tallene betyr at vi har 730 000 færre tapte dagsverk enn på samme tid i fjor. Det er likevel for tidlig å si om utviklingen i sykefraværet har snudd, sier Saglie

Mer oppfølging fra NAV

I NAV er arbeidet med oppfølging av sykmeldte langt mer omfattende i år enn i fjor. Antall dialogmøter pr måned har økt med 75 prosent fra 1. kvartal i fjor til samme tid i år. Om lag 80 prosent av dem som har vært sykmeldt et halvt år, og som ikke er unntatt fra å møte, har deltatt i et dialogmøte i NAV.

– NAV er over den verste kneika nå når etableringen er ferdig, og det vises ved at vi jobber bedre med oppfølging enn før, sier Saglie. 

Ingen influensa i januar/februar

Den årlige sesonginfluensaen som pleier å komme i januar og februar uteble, og grunnen til dette kan være at svineinfluensaen har fortrengt den vanlige sesonginfluensaen. Til sammen står nedgangen i luftveislidelser for 36 prosent av reduksjonen i sykefraværet.

Finanskrisen kan også være blant årsakene til at sykefraværet synker. Tidligere har også sykefraværet gått ned etter at arbeidsledigheten har begynt å stige. Det er mulig at nedgangen nå er i tråd med dette.

Oppmerksomheten rundt det høye sykefraværet i begynnelsen av året og frem til undertegnelsen av IA-avtalen kan også ha vært med på å påvirke nedgangen i sykefraværet. 

Økt andel gradert fravær

Etter flere år med om lag uendret nivå på andelen graderte sykepengetilfeller, økte andelen fra 18,5 prosent i første kvartal 2009 til 21,5 prosent i første kvartal 2010.

– Erfaring viser at søkelys på fravær har en positiv effekt, og forhåpentlig begynner vi nå å se virkningene av den debatten statsministeren startet i fjor høst. Nå må vi jobbe for at IA-avtalens virkemidler skal styrke denne positive utviklingen, og jeg er glad for å se at bruken av gradert sykmelding øker. Tallene er en inspirasjon for alle oss som arbeider for å nå målene i IA-avtalen, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

[Les pressemelding fra SSB]
[Les pressemelding fra NAV]
[Les pressemelding fra SMK]


Legg til kommentar

17. august, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?