Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Fokus på IA-avtalens delmål 2
Del artikkelen med venner og kolleger

Sysselsettingsstrategi for funksjonshemmede var i fokus da arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd (ALPR) møtte de funksjonshemmedes organisasjoner for første gang. Også regjeringens to nye paneler, erfaringspanelet og brukerpanelet, var representert på møtet.

Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd (ALPR) skal ivareta en jevnlig dialog mellom statsråden og organisasjonsledere for arbeidslivets parter om sentrale utfordringer i arbeidslivs- og pensjonspolitikken.

Skal støtte IA-arbeidet.

Tema for møte i ALPR var innsats og måloppnåelse i tilknytting til arbeidet med sysselsettingsstrategien. Regjeringen ønsker å trekke partene inn i dette arbeidet. Det er viktig at sysselsettingsstrategien støtter opp om det arbeidet som arbeidslivets parter har forpliktet seg til gjennom IA-avtalen.

FFOs generalsekretær Liv Arum understreket viktigheten av å forankre sysselsettingsstrategien i IA-arbeidet.

- Denne strategien må forankres hos dere, hvis vi skal ha håp om å lykkes, sa Arum.

Sysselsettingsstrategien er forankret i den politiske plattformen for regjeringen og i delmål 2 for IA-avtalen. Ansvaret for arbeidet er lagt til Arbeidsdepartementet.

Spesielt fokus på de unge

Sysselsettingsstrategien retter særlig oppmerksomhet mot personer med nedsatt funksjonsevne under 30 år på vei inn i arbeidslivet. I tillegg til et særskilt fokus på unge, vil strategien også omfatte personer som har vært lenge på stønad og som risikerer å bli uføre.

- Jeg håper dette blir det redskapet som kan snu utviklingen slik at funksjonshemmede som kan og vil, slipper til i arbeidslivet og kan få erfare hvilken betydning det er å ha en jobb å gå til, å høre til i et kollegium, forsørge seg selv – og bidra inn i det norske samfunnet, sa FFOs generalsekretær.

[Les pressemelding fra AID]
[Les pressemelding fra FFO]


Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?