Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Debatt om midlertidige ansettelser
Del artikkelen med venner og kolleger

HSH-leder Vibeke Madsen inviterer LO til samarbeid om å gjøre midlertidige ansettelser mer tilgjengelig. Hun mener dette vil gi bedre muligheter for funksjonshemmede i arbeidslivet. FFO reagerer og mener Madsen må dokumentere påstandene om at dette vil hjelpe.

Respons Analyse har gjennomført en undersøkelse for HSH som viser at hver tredje arbeidstaker som ble midlertidig ansatt, også fikk fast jobb i samme bedrift. Samtidig er det kun 4 prosent av dem som ble ansatt midlertidig som i dag er utenfor arbeidslivet.

– Disse funnene er oppsiktsvekkende, og bør gi både regjeringen og LO et påskudd til å se på mulighetene for økt adgang til midlertidige ansettelser igjen, sier Vibeke Madsen i HSH.

Senke terskelen

HSH inviterer LO til felles innsats for å øke dokumentasjonen og innsikten om midlertidige ansettelser. De ønsker å senke terskelen, og spesielt ser de for seg at dette vil gagne funksjonshemmede, ikke-vestlige innvandrere og personer med lav formell utdannelse.

– Vi kjenner godt til hverandres standpunkt. Nå bør vi komme ut av tralten og ta et steg videre. Kan vi ikke sette oss ned sammen, definere et prosjekt og sammen hente inn mer fakta, spør Madsen.

Til medier er imidlertid LO-leder Roar Flåthen avventende til invitasjonen, og ønsker ikke å øke muligheten for midlertidige ansettelser i arbeidslivet.

FFO: Ingen automatikk

Selv om midlertidige ansettelser vil gi flere muligheten i arbeidslivet, mener FFO at det ikke er noen automatikk at disse forblir i arbeidslivet. Spesielt understreker generalsekretær Liv Arum i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) at undersøkelser basert på befolkningen generelt, sjeldent lar seg overføre til en gruppe som de funksjonshemmede.

- Samtidig har vi erfaringer knyttet til andre midlertidige ansettelsesformer for funksjonshemmede i arbeidslivet, der ansettelsesforholdet svært ofte også opphører når kontraktsperioden utløper. Det holder ikke å gjøre døren bred og porten vid inn i arbeidslivet, når bakdøren også står på vidt gap. Dette skaper en usikkerhet, som gjør at FFO i sum er negative til forslaget om økt midlertidighet, skriver Arum på FFO sine nettsider.

- All tilgjengelig erfaring og kunnskap tilsier at funksjonshemmede kommer dårligere ut enn andre arbeidstakere. Dermed er det naturlig å frykte at det samme vil kunne være tilfellet ved økt bruk av midlertidighet. Det holder derfor ikke å kun håpe at midlertidige ansettelser skal gjøre det enklere å ansette flere funksjonshemmede. Det må dokumenteres, avslutter Arum.

[Les pressemelding fra HSH]
[Les kommentar fra FFO]


Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?