Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Stadig færre røykere
Del artikkelen med venner og kolleger

Ikke siden 1973 har færre røykt daglig. 19 prosent oppgir at de røyker daglig, mens 10 prosent røyker av og til. Nedgangen er spesielt stor blant de unge.

19 prosent i aldersgruppen 16-74 år svarte at de røykte daglig i 2010. Andelen var lik for kvinner og menn. Endringen siste år føyer seg inn de siste års trend med jevn nedgang i andel dagligrøykere. Menns og kvinners røykevaner var ulike frem mot årtusenskiftet, men har deretter hatt en felles fallende kurve. Om lag en tredel av kvinnene røykte daglig i de siste tiårene før år 2000. Blant mennene har det derimot vært en nedadgående trend gjennom hele perioden siden 1973, da over halvparten røykte daglig.

Mindre røyk og mer snus blant de unge

- Å være røykfri er noe av det viktigste man gjøre for helsa. Vi kommer til å fortsette arbeidet for å få ned røykingen blant unge, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Siden 2005 er andelen røykere blant unge i aldersgruppen 16-24 år gått ned fra 24 prosent til 12 prosent. 10 prosent av unge menn og 14 prosent av unge kvinner røykte daglig, mens røyking av og til var vanligst blant unge menn. Til gjengjeld økte snusbruken blant unge. Hver fjerde unge mann brukte snus daglig, mot 8 prosent av unge kvinner.

– Vi arbeider nå med en ny tobakksstrategi for de kommende fem årene. Det gjenstår fortsatt en rekke utfordringer på tobakksfeltet, blant annet knyttet til passiv røyking og snusbruk, sier helse- og omsorgsministeren.

Ser man på hele aldersgruppen 16-74 år, var nivået på snusbruken noenlunde stabilt. 7 prosent brukte snus daglig – 12 prosent for menn og 2 for kvinner. Andelen av dem som brukte snus av og til, var uendret på 4 prosent.

Størst andel røykere i Finnmark

Andelen røykere var klart høyest i Finnmark i perioden 2006-2010. Der svarte 31 prosent i aldersgruppen 16-74 år at de røykte daglig, og 9 prosent av og til. Nord-Trøndelag hadde den nest laveste andelen dagligrøykere, med 18 prosent, og Oslo lå lavest, med 16 prosent. Til gjengjeld hadde hovedstaden den høyeste andelen av dem som røykte av og til, med 12 prosent. Til sammenligning var snittet for hele landet 10 prosent, mens det for dagligrøyking var 21 prosent i perioden.

Snusbruk mest utbredt i Trøndelag

Snusbruk var klart mest utbredt i Trøndelagsfylkene, Nordland og Hedmark i perioden 2008-2010. Rundt 14 prosent av innbyggerne i alderen 16-74 år brukte snus daglig eller av og til, og andelen var høyest i Nord-Trøndelag. Dersom vi bare ser på daglig snusbruk, omfattet dette nesten hver tiende i Sør-Trøndelag, og Nordland fulgte hakk i hæl. I den andre enden av skalaen er Aust-Agder med 3 prosent. Inkluderer man også de som brukte snus av og til, kommer man likevel bare opp i 7 prosent i Aust-Agder og Telemark.

[Les pressemelding fra HOD]
Kilde: SSB


Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?