Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ufrivillig deltid
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringen vil styrke arbeidet mot ufrivillig deltid, og bevilger 75 millioner kroner til tiltak for å redusere i ufrivillig deltid. I 2010 var 67 000 undersysselsatte, og det er spesielt kvinner som opplever ufrivillig deltid.

– Jeg er glad for at innsatsen mot ufrivillig deltid og for mer heltid nå kan trappes opp. Det er i første rekke kvinner som rammes av ikke å få så stor stilling som de ønsker, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Opplegget for bruk av midlene er nå avklart etter innspill fra partene i arbeidslivet. Pengene skal gå til forsøksprosjekter som tar for seg endret organisering av arbeidet innenfor den enkelte virksomhet, samt forsøk rettet mot etter- og videreutdanning som kan styrke den enkeltes mulighet til å komme over i heltidsarbeid. Noe midler vil også gå til utredningsprosjekter og til å sikre at eksempler på gode løsninger spres bedre enn i dag. Det legges opp til at midlene til forsøksprosjekter fordeles av Arbeids- og velferdsetaten etter råd fra en partssammensatt gruppe.

For 2011 har Stortinget alt bevilget 25 millioner kroner til dette formålet.

67 000 personer var undersysselsatte og søkte aktivt etter mer arbeid i 2010, ifølge Statistisk sentralbyrå. Tre fjerdedeler av disse var kvinner. I tillegg kommer et om lag like stort antall som ønsker høyere stillingsandel, men uten å søke aktivt.

Informasjon om søknadsfrist og de nærmere kriteriene for å kunne søke om midler vil i løpet av våren bli kunngjort blant annet på Arbeidsdepartementets hjemmeside.

 Kilde: AD

Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?