Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Bedre arbeidsmarked
Del artikkelen med venner og kolleger

Antallet ledige stillinger stiger og arbeidsledigheten reduseres, viser tall fra NAV. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm er fornøyd og mener dette viser at regjeringen har tatt riktige grep.

Det har blitt 6 300 færre arbeidsledige siden april i fjor viser nye tall fra NAV. Bedringen på arbeidsmarkedet fortsetter, og det er flere ledige stillinger nå enn for ett år siden.

– Bedringen i norsk økonomi har ført til lavere arbeidsledighet og flere ledige jobber. Antall ledige stillinger har økt for hver måned siden september og det er stadig færre som opplever å bli arbeidsledige, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad. 

Ved utgangen av april var 72 000 personer registrert som helt ledige hos NAV og arbeidsledigheten er nå på 2,8 prosent. Ledigheten har gått ned med åtte prosent siden april i fjor og halvparten av nedgangen skyldes færre permitteringer.

- Antall ledige stillinger øker. Det viser at arbeidsmarkedet er i bedring og at regjeringens politikk virker, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i en kommentar til NAVs arbeidsmarkedsstatistikk for april.

- Økt etterspørsel etter arbeidskraft gjør situasjonen bedre for alle som ønsker å komme i arbeid, legger statsråden til.

Justert for normale sesongvariasjoner har det blitt 400 flere helt ledige den siste måneden. Denne økningen henger sammen med at det er færre som deltar på arbeidsmarkedstiltak. Totalt sett har antall ledige og personer på arbeidsmarkedstiltak falt med 1 200 personer i april.

Størst nedgang for de yngste og de eldste

Det har blitt færre ledige menn, mens det er like mange ledige kvinner nå som for ett år siden. Det er blant personer i starten av 20-årene og personer i 60-årene at ledigheten har gått mest ned det siste året, med henholdsvis 13 og 12 prosent. I disse aldersgruppene har også ledigheten gått noe ned for kvinner, men nedgangen er klart størst for menn. 

Ledigheten er likevel høyest for personer i 20-årene, mens den synker med økende alder. 

Flere ledige stillinger

I løpet av april ble det lyst ut 14 prosent flere ledige stillinger enn i april i fjor. Antall ledige stillinger har økt mest innen bygge- og anleggsarbeid, hvor det har blitt 56 prosent flere ledige stillinger enn på samme tid i fjor. Det er også en kraftig vekst i ledige stillinger innen industriarbeid ingeniør- og IKT-fag og for akademiske yrker. Innen butikk- og salgsarbeid ble det lyst ut 19 prosent færre stillinger enn i april i fjor. 

Kilde: SSB.no
[Les pressesmelding fra AID]


Legg til kommentar

21. mars, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?