Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Kontroll av unges arbeidsplasser
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidstilsynet gjennomfører i mai en rekke kontroller for undersøke hvordan unge arbeidstakere har det på jobb. I år vil spesielt fornøyelsesparker og fastfoodkjeder bli underøkt.

Arbeidstilsynets inspektører skal gjennomføre i underkant av 300 tilsyn i bransjer med høy andel unge arbeidstakere i løpet av aksjonsukene. Virksomheter med mye alenearbeid eller mye kvelds- og nattarbeid prioriteres.

- De som er unge skal ha det bra på jobb. Derfor er det viktig for oss å komme tidlig på banen. Målet er å bedre sikkerheten til de som er nye i arbeidslivet, og å øke kunnskapen om arbeidsmiljø, plikter og rettigheter både hos de unge arbeidstakerne og deres arbeidsgivere, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Skriftlig arbeidskontrakt

Arbeidsplassene som besøkes vil få veiledning og råd i hvordan man best kan ta vare på de unge arbeidstakerne. Spesielt vil inspektørene undersøke om alle ansatte har skriftlig arbeidskontrakt og at disse er i tråd med arbeidsmiljøloven.

- Arbeidsgivere med unge ansatte må ta hensyn og tilpasse arbeidet etter de unge arbeidstakernes modenhet, erfaring og ferdigheter. Unge arbeidstakere skal ha skriftlige arbeidskontrakter, og de skal ha arbeidsvilkår som er i tråd med regelverket, sier Finboe Svendsen.

Arbeidstilsynet vil og se at arbeidstakerne har fått nødvendig opplæring, at arbeidsgiver har nødvendig kompetanse til å ivareta sine ansatte og at de sentrale arbeidstidsbestemmelsene for ungdom overholdes.

Alle fornøyelsesparker undersøkes

Kontrollene vil skje på arbeidsplasser der det er en høy andel unge arbeidstakere, og Arbeidstilsynet skal i år spesielt undersøke alle fornøyelsesparkene. I tillegg vil kontrollører komme til en rekke pizzeriaer, fastfood- og takeawaykjeder, samt undersøke varehandel som kiosker, konditorier, dagligvare og kles- og skobutikker. Også flere treningssentre vil få besøk av kontrollørene.

- I fornøyelsesparker jobber det mange unge arbeidstakere. De møter arbeidsmiljøutfordringer av ulik art, som bruk av teknisk utstyr, omgang med dyr i dyreparker, og de håndterer besøkende. I tillegg er det mange serveringssteder i fornøyelsesparkene, og arbeidet skjer til ulike tider av døgnet. Alt dette gjør det nødvendig med god opplæring, sier Finboe Svendsen. Hun er også opptatt av at det med skriftlige arbeidsavtaler skal være i orden. 

Unge mer utsatt for arbeidsulykker

I følge EU er unge arbeidstakere mellom 18 til 24 år involvert i 50 prosent flere arbeidsulykker enn ansatte i andre aldersgrupper. Det kan skyldes mangel på opplæring og vanskelige arbeidstider, da unge oftere er midlertidig ansatt og arbeider utenfor ordinær arbeidstid.

- Arbeidsgivere som ansetter ungdom under 18 år har et helt spesielt ansvar. De er nødt til å vurdere hva som kan utgjøre en fare for de yngste i virksomheten, og de må finne gode måter å forebygge at uhell skjer, sier Finboe Svendsen.

[Les pressemelding fra Arbeidstilsynet]


Legg til kommentar

21. mars, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?