Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Uenighet om åpne kontorlandskap og fravær
Del artikkelen med venner og kolleger

En dansk undersøkelse slår fast at ansatte i åpne kontorlandskap har flere sykedager enn ansatte som arbeider i enkeltrom. NITO mener forskningen ikke kan generaliseres, og viser til Telenor som har hatt positiv effekt av åpne kontorlandskap.

Forskere fra Universitetet i København og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har undersøkt 2 403 arbeidstakere som jobber i kontorlandskap eller har eget kontor. De slår fast at åpne kontorlandskaper og felles kontorer fører til mer sykefravær, og viser til forskjeller i både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljø som mulige forklaringsfaktorer.

Sammenlignet med medarbeidere i enkeltmannskontorer rapporterer ansatte som må dele kontor med en kollega, 50 prosent flere sykedager. I kontorer med 3-6 personer rapporterer de ansatte om 36 prosent flere sykedager.

Størst er problemet i åpne kontorlandskaper med flere enn 6 personer. Her rapporteres det om 62 prosent flere sykedager enn for ansatte i enkeltmannskontorer.

Ingen forklaring på forskjellene

Undersøkelsen prøver ikke å gi noen forklaring på årsaken til disse forskjellene. De viser i stedet til tidligere forskning, der det i hovedsak er fem faktorer som trekkes frem som forklaring på hvorfor kontorlandskap fører til økt fravær:

  1. Mer utsatt for støy
  2. Forskjeller i ventilasjon
  3. Mer utsatt for virus
  4. Forskjeller i det psykososiale arbeidsmiljø
  5. En følelse av mindre frihet og autonomi for den enkelte
- Usikker undersøkselse

NITOs konserntillitssjef i Telenor Harald Stavn, mener imidlertid at det er for mange usikkerhetsmomenter i undersøkelsen til at den kan konkludere generelt.

-  Det er en del usikkerhet rundt slike undersøkelser fordi rammebetingelsene er ulike på de forskjellige arbeidsplassene, også landene i mellom. I undersøkelsen sies det ikke noe om hvilke typer kontorløsninger folk sitter i og kvaliteten på dem. Så vidt jeg vet er det i Danmark generelt flere store åpne landskap enn i Norge, ofte med dårligere dagslys og ventilasjon. Vi vet heller ikke noe om de har tilgang på avlastningsfunksjoner, eller hvor tett de sitter, sier Stavn.

Telenor benytter åpne kontorlandskap ved sitt hovedkontor på Fornebu, og der har sykefraværet gått ned.

- Sykefraværet har de siste årene ligget godt under nasjonale sykefraværstall, men også lavere enn sammenlignbare virksomheter, påpeker Stavn og viser til SSBs bransjevise sykefraværsstatistikk.

[Les pressemelding fra NFA]
[Les artikkel hos NITO.no]


Legg til kommentar

16. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?