Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Stabilt arbeidsmarked
Del artikkelen med venner og kolleger

Tallet på antallet arbeidsledige hadde en svak nedgang i mai, i følge tall fra NAV. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm er fornøyd med tallene som bekrefter en positiv trend.

- Ledigheten er på vei ned. Det er gledelig at nedgangen er særlig tydelig blant unge, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i en kommentar til NAVs ledighetstall for mai.

Justert for normale sesongvariasjoner ble det i løpet av mai 600 færre arbeidsledige. Det blir stadig færre arbeidsledige menn, mens antall ledige kvinner øker svakt.

- Arbeidsledigheten har nå falt i seks måneder på rad. Selv om ledigheten ikke faller like kraftig nå som i begynnelsen av året, venter vi at ledigheten vil fortsette å gå ned både i år og til neste år, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad. 

Ved utgangen av mai var det registrert 64 700 helt ledige hos NAV. Dette er 5 900 færre enn for ett år siden og arbeidsledigheten er nå på 2,5 prosent.

Stor etterspørsel etter ingeniører

I løpet av mai ble det lyst ut en prosent færre ledige stillinger enn på samme tid i fjor. Det er færre ledige stillinger innen serviceyrker og annet arbeid, samt for meglere og konsulenter enn for ett år siden. Også innen offentlig sektor lyses det nå ut færre stillinger enn for ett år siden. 

Etterspørselen etter ingeniører og ikt-personell har økt kraftig og det er nå 33 prosent flere ledige stillinger for disse yrkesgruppene enn det var for ett år siden. Også innen industriarbeid har det blitt flere ledige stillinger det siste året.

Færre ledige i bygg og anlegg og industrien

Det er for personer med bakgrunn fra industriarbeid og bygge- og anleggsarbeid at ledigheten har falt mest det siste året, med henholdsvis 23 og 20 prosent. Innen helse, pleie og omsorg, samt barne- og ungdomsarbeid har ledigheten steget med 14 prosent i samme periode.

Lavest ledighet finner vi innen undervisningsyrker, med 0,8 prosent. Ledigheten er høyest  for bygge- og anleggsarbeidere med 4,1 prosent.

Størst nedgang for de yngste og de eldste

Det er blant personer i starten av 20-årene og personer i 60-årene at ledigheten har gått mest ned det siste året, med henholdsvis 13 og 12 prosent. For kvinner er det kun blant de over 60 år at ledigheten har gått noe ned det siste året. 

Flere kvinner registrerer seg som  ledige

I løpet av mai var det en klar økning i antall ledige kvinner som har vært arbeidssøkere i mindre enn fire uker, mens det fortsatt blir stadig færre ledige menn.

- Det har blitt færre arbeidsledige menn på grunn av økt etterspørselen etter arbeidskraft i mannsdominerte yrker som bygg og anlegg og industri, sier Lystad. 

Antall ledige som har vært arbeidssøkere i mer enn ett og et halvt år har økt med 30 prosent på ett år.

- Dette er personer som ble ledige i det første året av finanskrisen, og som fortsatt har problemer med å komme tilbake i arbeid, sier Lystad.

Kilde: NAV.no

Legg til kommentar

06. desember, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?